Các ấn bản phát hành kỹ thuật có tính mô tả cao có thể mang lại lợi nhuận rất cao, đặc biệt là khi chúng giúp các nhóm sản xuất và dịch vụ có năng suất cao hơn. RapidAuthor cho Teamcenter mở rộng đầu tư của bạn vào dữ liệu thiết kế kỹ thuật bằng cách sử dụng trực tiếp lại nội dung đó trong dữ liệu sản phẩm.

Bản phát hành RapidAuthor cho Teamcenter lần này giới thiệu nhiều tính năng hữu ích, bao gồm:

  • Công thức Editor có sẵn trong tất cả các thành phần đặc điểm kỹ thuật DITA và S1000D
  • Refresh rate của RapidManual nhanh hơn gấp 10 lần so với trước đây
  • Tác giả DITA bao gồm các loại chủ đề mới mẻ và khả năng biên dịch một ấn phẩm từ nhiều chủ đề
  • Connector cung cấp sự tích hợp giữa Teamcenter và REFLEKT ONE, một nền tảng thực tế tăng cường (AR). Điều này cho phép quản lý cấu hình theo dõi AR trong Teamcenter. Các kịch bản AR có thể được tạo trong Teamcenter, bao gồm hoạt ảnh 3D, điểm ưa thích và màn hình thông tin. Thành phần AR hiện được đưa vào RapidAuthor mà không phải trả thêm phí.
  • Tích hợp với Teamcenter Active Workspace bao gồm hỗ trợ Đăng nhập một lần và khả năng phân phối các ấn bản phát hành RapidAuthor cho Teamcenter CMS
  • Trình xem ngoại tuyến RapidAuthor Viewer dành cho các bản phát hành kỹ thuật trên nền tảng Windows
  • Một đối tượng mới chỉ ra dòng chất lỏng hoặc khí trong ống.

Về tác giả: Bài đăng này được viết bởi Marina Nemchenko. Cô là giám đốc Tiếp thị và Bán hàng tại Cortona3D và đã dành hơn 10 năm tập trung vào việc cung cấp các giải pháp xuất bản kỹ thuật tiên tiến trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Cortona3D cung cấp các dịch vụ và giải pháp để tạo ấn phẩm kỹ thuật, xem tương tác và đã hợp tác thành công với Siemens từ năm 2008. Các sản phẩm RapidAuthor được tích hợp chặt chẽ với danh mục Teamcenter® của Siemens để tạo ra các ấn phẩm kỹ thuật 2D, 3D và hoạt hình có hiệu quả cao từ dữ liệu kỹ thuật.

Nguồn: Siemens

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *