cart.general.title

Hướng dẫn cài đặtNgày: 05-04-2020 bởi: Lưu Phan Thanh

Hướng dẫn cài đặt NX

Hướng dẫn cài đặt NX


1. Giải nén bộ cài đặt NX-1899.zip
2. Chọn chương trình cài đặt: launch.exe


3. Chọn “Install NX” (Không chọn Install license server!)

4. Chọn ngôn ngữ cài đặt

5. Giao diện giới thiệu bấm Next.


6. Chọn đường dẫn cài đặt thì theo ý mình thì nhấn Browse sau đó bấm Next, nếu để mặc định thì bấm Next

7. Chọn tên máy chủ đã cài đặt license server. Nhập vào sau 28000@....
Tên máy chủ cấp phép phải được nhập dưới dạng "<port>@<hostname>" (trong đó <port> là cổng TCP mà dịch vụ  Siemens PLM License Server chạy trên máy chủ cấp phép; thường thì đây sẽ là 28000).

8. Lựa chọn ngôn ngữ sử dụng trong NX.

9. Nhấn “Install” để tiến hành cài đặt.


10. Sau khi cài đặt hoàn thành sẽ hiện thông báo thành công. Nhấn finish để bắt đầu sử dụng

11.Để có giấy phép sử dụng NX, hãy đi đến:
Start→all programs→Siemens NX →licensing tool:


12.Chọn gói thích hợp, chọn mũi tên để di chuyển nó sang gói được áp dụng, sau đó nhấn apply.

Chạy NX và nó sẽ khởi chạy mà không có lỗi.


13.Khởi động NX từ Start Menu:
Start→All apps→Siemens NX→NX

Màn hình NX sẽ xuất hiện, theo sau là cửa sổ NX. Việc khởi động sẽ diễn ra trong khoảng từ vài giây đến vài phút, tùy thuộc vào tốc độ của máy tính và mạng của bạn. Nếu mất nhiều thời gian hơn thế này, bạn nên tham khảo Troubleshooting để cố gắng chẩn đoán sự cố.