NESTLÉ SỬ DỤNG TECNOMATIX PLANT SIMULATION CỦA SIEMENS ĐỂ TẠO NÊN XU HƯỚNG

Nestlé là một cái tên nổi tiếng trong ngành thực phẩm và đồ uống. Nhà máy của Nestlé ở Juuka, Phần Lan, được biết đến là nơi sản xuất nước thịt chất lượng cao, nước sốt chua cay (demi-glace), và fomai cho các đầu bếp và nhà hàng. Đối với những người không thành thạo trong lĩnh vực thực phẩm, những sản phẩm này đơn giản đều là những loại nước sốt dùng trong nấu nướng và xi mạ tại các nhà hàng.

Việc sản xuất những loại nước sốt chất lượng cao khiến cho các đầu bếp và nhà hàng khắt khe ngày càng trở nên khó khăn khi nhà máy ở Juuka ngày càng già đi, hiệu suất của nhà máy giảm và quá trình tự động hóa trở nên lỗi thời theo năm tháng. Hiện đại hóa nhà máy cũ, được đặt từ xa là một thách thức nhưng với sự trợ giúp của danh mục Doanh nghiệp Kỹ thuật số của Siemens, bao gồm Tecnomatix Plant Simulation, nó nhanh chóng trở thành một câu chuyện thành công của Nestlé.

Với danh mục Doanh nghiệp Kỹ thuật số của Siemens, nhà máy của Nestlé đã có thể tìm ra một giải pháp hoàn chỉnh để số hóa và thực hiện bước tiếp theo trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Một vài bản sao kỹ thuật số đã được tạo ra để giúp hợp lý hóa dự án. Một bản sao kỹ thuật số sử dụng dữ liệu hiệu suất được thu thập từ hoạt động trực tiếp của nhà máy và có thể được sử dụng để tối ưu hóa các quy trình và hiệu suất.

Bản sao kỹ thuật số còn lại là một mô hình kỹ thuật số của nhà máy được sử dụng để mô phỏng dòng nguyên liệu trong nhà máy. Việc sử dụng Tecnomatix Plant Simulation cho phép Nestlé lập mô hình, mô phỏng, tối ưu hóa và xác nhận các kịch bản sản xuất khác nhau và quy trình của chúng.

Kể từ khi triển khai danh mục Doanh nghiệp Kỹ thuật số của Siemens và Mô phỏng Nhà máy Tecnomatix, Nestlé đã có thể thiết lập quy trình sản xuất bền vững hơn ở Juuka và giảm tiêu thụ nước thải và hóa chất. Sản xuất trở nên ổn định và đáng tin cậy hơn với năng suất tăng và việc tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch sản xuất giúp cải thiện tổng thể về hiệu suất sản xuất của nhà máy.

Xem đầy đủ về câu chuyện thành công của Nestlé tại đây: https://new.siemens.com/global/en/markets/food-beverage/references/nestle.html

Nguồn: Siemens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *