Bằng cách bố trí các hoạt động dịch vụ kỹ thuật trong suốt vòng đời của sản phẩm, phần mềm Quản lý vòng đời dịch vụ – Service Lifecycle Management mang đến cho các nhà sản xuất và khách hàng khả năng tuân thủ bảo trì cao hơn, nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Bạn có thể cải thiện việc giao tiếp giữa các nhóm thiết kế dịch vụ và sản phẩm để tăng khả năng bảo trì (serviceability) và độ tin cậy. Bạn có thể điều phối và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động vận hành với tính năng real-time visibility tùy vào từng trường hợp bảo trì. Các hoạt động bảo trì có thể được thực hiện tốt hơn khi bạn am hiểu đầy đủ về cấu hình của cấu trúc vật lý, bao gồm hồ sơ BOM của tài sản hữu hình, trạng thái và lịch sử bảo trì.

Giải pháp Teamcenter Service Lifecycle Management hỗ trợ cấu trúc vật lý cho phép các nhà cung cấp dịch vụ mô tả tài sản hữu hình của họ bằng kỹ thuật số

Service BOM (sBOM) là đại diện trung lập của sản phẩm với một tập hợp các định nghĩa liên quan đến dịch vụ OEM được xác định. Tận dụng Teamcenter Service Lifecycle Management – một phần của sBOM, bạn có thể xác định những phần nào nên được tuần tự hóa và những đặc điểm sử dụng nào cần được ghi lại trong quá trình bảo trì, v.v. Cấu trúc vật lý được tạo từ sBOM sẽ phản ánh cấu hình cụ thể cho tài sản đó.

Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ

Bằng cách tận dụng việc triển khai cấu trúc vật lý phù hợp, các data collection cũng như các phép đo được ghi lại và lưu giữ trong cấu hình của tài sản hữu hình. Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi đảm bảo rằng điều này giúp bạn tuân thủ các quy định và nó cũng có thể hoạt động như checklist để ngăn chặn lỗi của kỹ thuật viên. Các cấu trúc vật lý được theo dõi bằng historical record để đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu tuân thủ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với xu hướng tăngng dần tuổi thọ tài sản hiện nay. Thông tin này cũng rất quan trọng trong trường hợp kiểm tra và ngăn ngừa lỗi do con người trong quá trình bảo trì và kiểm tra.

Nguồn: Siemens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *