QUẢN LÝ DỮ LIỆU THỬ NGHIỆM TRONG HỢP TÁC NHÓM VỚI SIMCENTER

Khi giới thiệu giải pháp Simcenter Testlab Data Management mới của chúng tôi, tôi thường gặp các kỹ sư tuyên bố rằng họ không cần bất kỳ giải pháp quản lý dữ liệu nào. Có thể hiểu rằng hầu hết các kỹ sư thích các công cụ hoặc công nghệ mới để giúp họ tạo ra sản phẩm hoặc giải quyết các khó khăn trong kỹ thuật.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác nhau, các kỹ sư đã thừa nhận rằng họ đã mất khá nhiều thời gian để tìm lại dữ liệu hoặc thậm chí đo lại dữ liệu vì dữ liệu ban đầu không còn nữa. Tuy nhiên, bước tiếp theo là đầu tư vào giải pháp quản lý dữ liệu thử nghiệm vẫn chưa phải là ưu tiên của họ. Điều này nghe có vẻ quen thuộc?

Cộng tác hiệu quả

Trong thập kỷ qua, quy mô của các nhóm kỹ sư có thể không tăng nhanh bằng tần suất ra mắt các sản phẩm mới và khối lượng thử nghiệm liên quan đến công việc đó. Cơ sở hạ tầng CNTT hạn chế, chẳng hạn như tệp dung chung (shared directories) được coi là đủ tốt ở hầu hết các công ty để chia sẻ dữ liệu giữa các thành viên trong nhóm và thậm chí là giữa các nhóm.

Một số kỹ sư đã cẩn thận áp dụng các cách rất toàn diện để chú thích cấu trúc và tên các thư mục và tệp của họ trên một thư mục dùng chung. Điều này rất hiệu quả và thường là cách tiếp cận mặc định. Nhưng sẽ thật khó khăn nếu nơi làm việc không có hệ thống quản lý tài liệu như Sharepoint. Đối với nhiều người, rất khó để tưởng tượng được hiệu quả mà hệ thống quản lý dữ liệu thử nghiệm mang lại so với cách tiếp cận thư mục chia sẻ mặc định.

Chúng tôi chấp nhận hệ thống quản lý dữ liệu vì những lý do quan trọng như tính bảo mật tài liệu, thực tế là các đồng nghiệp có thể dễ dàng chia sẻ tài liệu và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là nó thân thiện với người dùng.

Tôi muốn giới thiệu với bạn giải pháp quản lý dữ liệu của chúng tôi được thiết kế dành cho các kỹ sư thử nghiệm. Simcenter Testlab Data Management lần đầu tiên được ra mắt cùng với Simcenter Testlab 2021.1. Nó là một ứng dụng máy khách/ máy chủ sử dụng cơ sở dữ liệu SQL. Máy chủ dữ liệu ASAM-ODS cho phép các kỹ sư xây dựng và sắp xếp dữ liệu (thử nghiệm) theo tiêu chuẩn ASAM-ODS, với tư duy cung cấp một cơ sở hạ tầng giải pháp trong đó các kỹ sư có thể tiếp tục sử dụng các công cụ hàng ngày để đo lường, xử lý và phân tích, bất kể dữ liệu được lưu trữ ở đâu.

Nhận thông tin chi tiết hơn bằng cách so sánh với dữ liệu thử nghiệm khác

Bạn đã bao giờ so sánh hiệu suất sản phẩm với đối thủ cạnh tranh hoặc với các phiên bản thế hệ trước của chính mình chưa? Hay đơn giản là so sánh dữ liệu được đo trong các điều kiện hoạt động khác nhau và dưới các tải khác nhau? Bạn đã bao giờ phát hiện ra rằng kỹ sư đo số liệu ban đầu đã chuyển sang bộ phận khác chưa? Ngay cả khi được tìm thấy ở một vị trí khó xác định, dữ liệu có lẽ hầu hết không được hoặc được chú thích kém hiệu quả. Do đó, không đáng tin cậy như một tài liệu tham khảo.

Trong khi làm việc cùng với bạn và nhóm nghiên cứu trong hành trình áp dụng giải pháp quản lý dữ liệu hiện đại, một trong những khía cạnh quan trọng là tạo ra một mô hình dữ liệu phù hợp. Mô hình dữ liệu như vậy tuân theo mô hình ứng dụng NVH của tiêu chuẩn ASAM-ODS – xác định thông tin theo ngữ cảnh như Unit Under Test, Test Sequence và Test Equipment. Bằng cách xác định đầy đủ mô hình dữ liệu, tất cả dữ liệu trong tương lai sẽ được chú thích nhất quán trong một nhóm hoặc thậm chí trên nhiều nhóm. Dữ liệu chú thích được xuất bản trong cơ sở dữ liệu ASAM-ODS, đóng vai trò là một nhóm dữ liệu được ghi chép hoàn chỉnh và nhất quán để người dùng từ các nhóm kỹ thuật khác nhau có thể sử dụng nó. Cách tiếp cận này đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu và tối đa hóa việc sử dụng dữ liệu hiện có để có được cái nhìn sâu sắc hơn.

Dữ liệu đã xuất bản có thể dễ dàng được truy xuất bằng cách xác định truy vấn tìm kiếm với cả thuộc tính dữ liệu mô tả và dữ liệu kỹ thuật

Tích hợp liền mạch trong Simcenter Testlab

Từ việc thu thập và xuất bản dữ liệu đã được xác thực đến tìm kiếm, truy xuất và xử lý thêm những dữ liệu đó, tất cả các tác vụ đều diễn ra trong Simcenter Testlab bằng cách sử dụng phần bổ trợ máy khách Simcenter Testlab Data Management. Sau đó, điều này sẽ thiết lập kết nối máy khách với Máy chủ quản lý dữ liệu Simcenter Testlab.

Không cần phải học sử dụng các công cụ mới để tìm kiếm dữ liệu cũng như tải chúng xuống – một mục mới “dữ liệu trung tâm” có sẵn trực tiếp dưới navigator tree của Simcenter Testlab sẽ giúp bạn thực hiện điều này.

Nói về các công cụ, bài đăng trên blog Simcenter Testlab 2021.1: Sức mạnh của trực quan hóa dữ liệu theo ngữ cảnh cung cấp cái nhìn đầu tiên về cách sử dụng Testlab Reports để so sánh dữ liệu một cách hiệu quả. Simcenter Testlab Data Management 2021.2 trình bày cùng một Báo cáo Testlab với khái niệm truy vấn.

Khái niệm truy vấn cho phép bạn tạo và điền một báo cáo, sử dụng dữ liệu được lưu trữ trong máy chủ ASAM-ODS mà các kỹ sư có thể dễ dàng chia sẻ với các đồng nghiệp khác. Hơn nữa, một Báo cáo Testlab động như vậy cũng cho phép người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu ASAM để sửa đổi và mở rộng dữ liệu được hiển thị trong báo cáo. Ví dụ, để dễ dàng xem và so sánh dữ liệu từ một measurement node khác được sử dụng trong cùng một thử nghiệm hoặc để thực hiện so sánh cho một điều kiện hoạt động khác. Miễn là tham số là một phần của định nghĩa truy vấn và dữ liệu có sẵn, thì Testlab Reports thực sự là một báo cáo động.

Bạn có muốn đưa việc quản lý dữ liệu nhóm của mình lên cấp độ tiếp theo không? Khám phá các khả năng của Quản lý dữ liệu Testlab và Báo cáo Testlab dựa trên truy vấn mới làm xương sống cho việc quản lý dữ liệu thử nghiệm của bạn.

Nguồn: Siemens

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です