Các cấu trúc mạng đang vượt ra ngoài cấu trúc đồng nhất để chuyển sang các hình dạng tự nhiên hơn với khả năng kiểm soát các thông số mạng tốt hơn như độ xốp

Cấu trúc mạng là một yếu tố quan trọng của thiết kế sản xuất bồi đắp. Về cơ bản, chúng cung cấp cho các kỹ sư một chiều hướng mới trong việc tối ưu hóa thiết kế, cho phép họ thay đổi hiệu suất của vật liệu. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi thế của thiết kế cấu trúc mạng, bạn cần có quyền kiểm soát tuyệt đối với cách bạn xác định các mạng và có thể sử dụng quyền kiểm soát đó một cách nhanh chóng.

Phiên bản NX 1953 giới thiệu một số cải tiến về thiết kế mạng tinh thể giúp tăng tính linh hoạt và tốc độ trong việc thiết kế các cấu trúc tối ưu hóa hiệu suất. Ngoài việc cung cấp các khả năng mới để làm việc với khối đặc Voronoi và mạng lục diện, NX 1953 cho phép bạn thay đổi kích thước lỗ và đường kính của khối đặc trong cùng một thiết kế. Sau đó, bạn có thể tạo ra một hỗn hợp mịn, tự nhiên tại các nút giao và giữa các cấu tạo hình que để loại bỏ sự gián đoạn và giảm ứng suất cũng như vết nứt. Điều này đặc biệt quan trọng đối với cấy ghép y tế, nơi cấu trúc mạng lưới hỗ trợ sự kết dính với phát triển của xương.

Các tính năng mạng tinh thể mới trong NX 1953 giúp đẩy nhanh thời gian các nhà thiết kế phát triển cấu trúc mạng tinh thể. Các báo cáo chỉ ra rằng thời gian tạo mạng có thể giảm 93%. Như video dưới đây cho thấy, những sức mạnh mới mà NX 1953 cung cấp cho bạn một bộ công cụ với các khả năng mở rộng để kiểm soát các thiết kế cấu trúc mạng. Và sau đó chuyển thành các thiết kế sản xuất bồi đắp được tối ưu hóa hơn để đạt được các mục tiêu về hiệu suất.


Tác giả:

Aaron Frankel là Phó chủ tịch chương trình phần mềm sản xuất bồi đắp của Siemens. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành phần mềm PLM và đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong các dịch vụ kỹ thuật, quản lý sản phẩm và tiếp thị – tất cả đều tập trung vào việc giúp các nhà sản xuất tận dụng công nghệ sản xuất và thiết kế kỹ thuật số mới nhất.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *