ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CAD VỚI CÁC CÔNG CỤ TRONG NX VALIDATION

Các công cụ trong NX Validation luôn đảm bảo chất lượng chi tiết và các sáng kiến hoàn hảo, không bị lỗi. Với việc giới thiệu một số công cụ mới, chúng tôi đã mở rộng các tính năng mà bạn biết và yêu thích với các công cụ xác thực.

Cải tiến NX Validation:

 • Bảng điều khiển chất lượng dành cho Check-Mate
 • Cải tiến NX/Open checkers
 • Cung cấp tính khả dụng của các HD3D cho ứng dụng lập biểu đồ

Vui lòng đọc để tìm hiểu thêm và nhớ xem video demo của chúng tôi về các bản cập nhật này.

Bảng điều khiển chất lượng

Bảng điều khiển chất lượng mới dành cho check-mate thay thế Bảng điều khiển Java Qdashboard. Đây là một công cụ tiền đề cung cấp khả năng tóm tắt kết quả nhanh chóng của trình kiểm tra và hiển thị chúng dưới nhiều dạng đồ thị và biểu đồ.

Bảng điều khiển chất lượng bao gồm những gì?

 • Báo cáo tóm tắt Out of the box
 • Khả năng tạo báo cáo tùy chỉnh
 • Kết quả trên mỗi tệp chi tiết hoặc checker
 • Tìm kiếm nhanh và tập hợp dữ liệu

NX/Open support được bổ sung vào Check-Mate Checkers

Check-mate checkers có thể được tạo bằng cách sử dụng NX/ Open trong tất cả các ngôn ngữ mã hóa được hỗ trợ.

NX/Open support bao gồm những gì?

 • Custom Checkers có thể được viết với tất cả các chức năng Check-Mate chính: Set Up, Customize, Execute, Documentation, Save Results, Smart checking và batch mode
 • Tất cả các kết quả của checker đều có sẵn trong HD3D và có thể được lưu vào Teamcenter

Hỗ trợ thẻ HD3D trực quan cho các công cụ lập biểu đồ

Khung HD3D cho phép gán con trỏ cho các thẻ cung cấp các dấu hiệu trực quan cho biết thông tin quan trọng. Thông tin này có sẵn và có thể được duyệt qua.

Thẻ HD3D bao gồm những gì?

 • Cung cấp công cụ cho các ứng dụng lập sơ đồ như: P&ID Designer và Automation designer
 • Cho phép các ứng dụng này truyền đạt và duy trì kết quả, mang đến cho người dùng thông tin tốt hơn về thiết kế của họ, giúp chất lượng được cải thiện và giảm thời gian thực hiện đánh giá thủ công.

Video Demo:

Nguồn: Siemens

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다