SẢN XUẤT TỦ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VỚI NX INDUSTRIAL ELECTRICAL DESIGN

NX Industrial Electrical Design cung cấp bản sao kỹ thuật số của tủ điều khiển và tất cả các sản phẩm điện đi kèm để sản xuất tủ điều khiển tự động.

Hiện tại, Autonomous manufacturing đã xuất hiện. Cũng giống như các nhà máy điện khí hóa trong Công nghiệp 2.0 và Công nghiệp 3.0 cho ra mắt robot, các quy trình hoàn toàn tự động sẽ là tiêu chuẩn trong nhiều lĩnh vực trong vòng vài năm tới – đó là bản chất của Công nghiệp 4.0. Các robot thông minh, phi tập trung sẽ giao tiếp và thích ứng với nhau, mỗi robot đảm nhận một vai trò cụ thể nhưng tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung. Những can thiệp có thể có sai sót của con người được loại bỏ để nhân viên có thể tập trung vào những nhiệm vụ có ý nghĩa và sáng tạo hơn.

Sản xuất tủ điều khiển tự động

Cơ sở để sản xuất tủ điều khiển tự động là dữ liệu nhất quán, chính xác trên toàn bộ quy trình. Do đó, cần phải có bản sao kỹ thuật số của các sản phẩm điện cũng như bản sao kỹ thuật số của tủ điều khiển để sản xuất tủ điều khiển tự động. Điều kiện tiên quyết đối với các hệ thống tự xử lý là sự tương tác của mô phỏng và tự động hóa. Việc kiểm soát và mô phỏng toàn bộ quá trình sản xuất dựa trên nền tảng đám mây. Runtime để hệ thống tự động vận hành trên bộ điều khiển SIMATIC trong tủ điều khiển. Dựa trên bản sao kỹ thuật số toàn diện, robot có thể tự động đặt đường ray và ống cáp trên mounting plate. Các cánh tay robot thực hiện nhiệm vụ tự quản mà không phải lập trình cho chúng. Điều này giúp bạn có thể thiết lập các cấu hình mounting plate khác nhau.

Thiết kế tủ điều khiển kỹ thuật số với NX Industrial Electrical Design

Công cụ phần mềm NX Industrial Electrical Design, một phần của danh mục Xcelerator ™, danh mục phần mềm và dịch vụ toàn diện và tích hợp từ Siemens Digital Industries Software, cung cấp một gói kỹ thuật điện hoàn chỉnh cho các ứng dụng công nghiệp. Nó cho phép tạo ra các sơ đồ điện, khí nén và thủy lực và layout tủ điều khiển hoàn chỉnh. Khả năng báo cáo tích hợp cho phép người dùng nhanh chóng tạo tất cả các tài liệu báo cáo cần thiết để tạo ra các thiết kế.

Bản sao kỹ thuật số của tủ điều khiển trong NX Industrial Electrical Design

Công cụ phần mềm dựa trên mô hình dữ liệu tích hợp, các ký hiệu sơ đồ điện 2D và biểu diễn tương ứng trong thiết kế tủ 3D được liên kết tương ứng. Điều này có nghĩa là kỹ sư điện luôn có dữ liệu nhất quán và khả năng điều hướng giữa sơ đồ điện và thiết kế tủ điện. Layout nhất quán của tủ điều khiển 3D trong NX có thể được cung cấp cho quá trình sản xuất tủ điều khiển tự động.

TIA Selection Tool – Chức năng thiết kế Bảng điều khiển

Thiết kế bảng điều khiển thông minh

Với sự trợ giúp của chức năng Control Panel Design trong TIA Selection Tool, các kỹ sư điện có thể thiết kế và định kích thước main electric của máy theo tiêu chuẩn. Điều này giúp đơn giản hóa kỹ thuật điện rất nhiều. Ví dụ, có thể thiết kế bộ cấp tải theo UL hoặc ICE, bao gồm cả việc đo kích thước cáp và tính toán đoản mạch. Tất nhiên, các phụ kiện tương ứng cũng được tính đến. Điều này có nghĩa là kỹ sư điện có thể mô tả kỹ thuật số một bộ cấp tải hoàn toàn theo tiêu chuẩn. Thông tin này có thể được xử lý thêm trong NX Industrial Electrical Design hoặc SIEMENS Industry Mall.

Các sản phẩm kỹ thuật số đang hoàn thiện bản sao kỹ thuật số

Để quy trình kỹ thuật diễn ra suôn sẻ, các kỹ sư điện cần dữ liệu sản phẩm kỹ thuật chất lượng cao của các chi tiết điện và phải được nhà sản xuất xác nhận. SIEMENS Industry Mall cung cấp cho các kỹ sư điện quyền truy cập vào dữ liệu sản phẩm thông minh của Siemens.

NX Industrial Electrical Design quản lý dữ liệu các danh mục nhà sản xuất trong NX Reuse Library. Từ đây, dữ liệu sản phẩm thông minh có thể được sử dụng để tạo sơ đồ điện và thiết kế tủ điện. NX Reuse Library có thể được làm đầy trực tiếp qua SIEMENS Industry Mall hoặc CAx Download Manager. Mô tả kỹ thuật số hoàn chỉnh về các sản phẩm của Siemens giúp hoàn thiện bản sao kỹ thuật số của tủ điều khiển.

Siemens Industry Mall được tích hợp trong NX Industrial Electrical Design

Nguồn: Siemens

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다