Xây dựng các mô hình ảo có độ chính xác cao bằng cách sử dụng thử nghiệm Chức năng đáp ứng tần số và số hóa trong lĩnh vực NVH

Dữ liệu kiểm tra Chức năng Đáp ứng Tần số Chính xác (FRF) đã trở thành một yếu tố thiết yếu để có được các mô hình chính xác, điển hình cho các bộ phận và chi tiết lắp ráp trong lĩnh vực kỹ thuật Độ rung, Tiếng ồn & Độ bền (NVH).

Chúng tôi đã tạo ra một video giới thiệu một số câu chuyện. Những câu chuyện này cho thấy cách đo lường chính xác tập dữ liệu FRFs. Điều này cho phép các kỹ sư sản phẩm xây dựng các mô hình ảo có độ chính xác cao. Các mô hình thực tế tăng lên làm cho các quyết định thiết kế trở nên đáng tin cậy hơn.

Chúng ta sẽ thảo luận về các giải pháp thử nghiệm Simcenter trong phần thu thập dữ liệu của mỗi video. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến các bộ kích âm và cấu trúc Simcenter Qsources. Demo các nguồn âm thanh để nắm bắt chức năng truyền âm thanh cũng sẽ được hiển thị, cũng như chức năng đáp ứng tần số âm thanh rung. Máy lắc quán tính cấu trúc được sử dụng để thu giữ các FRF tương hỗ và các bộ cấu trúc FRF để phân tích phương thức.

Một số mô hình CAE sử dụng dữ liệu thử nghiệm này để tương quan và xác nhận mô hình hoặc để cải thiện độ chính xác của mô hình với thời gian giới hạn.

Nếu bạn quan tâ, có thể xem video teaser ngay tại đây:

Nguồn: Siemens

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *