TƯƠNG QUAN HÌNH ẢNH KỸ THUẬT SỐ DIC TRONG SIMCENTER CÓ GÌ MỚI?

Khám phá mô hình mới cho kiểm tra vật liệu và kết cấu

Simcenter Testlab mở rộng nền tảng với Tương quan hình ảnh kỹ thuật số (DIC) để kiểm tra vật liệu và kết cấu. Giải pháp mới này được xây dựng dựa trên công nghệ thu nhận hình ảnh và tương quan hình ảnh kỹ thuật số để cung cấp các đặc điểm thực nghiệm toàn trường cực kỳ chính xác và xác định các đặc tính của vật liệu, cũng như xác nhận định lượng các mô hình cấu trúc. Với một cảm biến duy nhất, giờ đây bạn có thể đo nhiều dữ liệu hơn với các số lượng khác nhau cùng một lúc, giúp tạo ra một Digital Twin đáng tin cậy hơn.

Xem video dưới đây để có cái nhìn tổng quát về DIC:

DIC hoạt động như thế nào?

DIC là một phương pháp thử nghiệm và phân tích mang tính cách mạng dựa vào hình ảnh từ các máy ảnh kỹ thuật số để trích xuất dữ liệu 3D toàn diện trên đối tượng thử nghiệm. Thông tin được thu thập từ hàng nghìn điểm, trích xuất hình học 3D của khu vực được thử nghiệm, cũng như sự dịch chuyển 3D trên tất cả các điểm, với độ phân giải không gian tương đương với độ phân giải của mô hình Phần tử hữu hạn. Điều này cung cấp cho các kỹ sư khả năng nắm bắt chính xác các trạng thái cục bộ, tính biến dạng, vận tốc, gia tốc, ứng suất, độ cong,… chỉ với 2 camera.

Giải pháp cung cấp một nền tảng mở mang đến toàn quyền kiểm soát tất cả các thông số tính toán, đảm bảo thông tin đo lường trung thực. Nó cũng cho phép xác định nhanh các cài đặt xử lý tốt nhất để tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa độ ồn và độ chính xác. Đây là một giải pháp cho phép bạn xác định các mô hình vật liệu phức tạp bằng cách sử dụng dữ liệu toàn diện có sẵn. Bạn cũng có thể xác nhận định lượng các mô hình mô phỏng với kết quả DIC toàn diện thông qua một cách tiếp cận độc đáo, căn chỉnh hoàn toàn các kết quả kiểm tra và mô phỏng. Trên hết, giải pháp mới này tích hợp liền mạch với các giải pháp và khả năng khác trong Simcenter.

Trên thực tế, DIC cho phép kiểm tra và phân tích ph ương thức toàn diện, sử dụng kiến thức chuyên môn độc đáo bằng cách kết hợp DIC và kiểm tra động lực kết cấu.

Đo lường 3D toàn diện chính xác cho các nhu cầu cụ thể

Kiểm tra vật liệu

Bạn có thể sử dụng DIC để xác định các đặc tính cơ học bằng cách đo tải tĩnh và bán tĩnh của mẫu vật liệu trên các máy thử nghiệm chuyên dụng.

DIC cung cấp một giải pháp để xác định đặc tính của bất kỳ loại vật liệu nào nhờ vào phương pháp virtual field method (VFM). Nó cũng cho phép theo dõi trực tiếp trong quá trình thu nhận với khả năng xác định máy đo biến dạng ảo và thực hiện phát hiện nút thắt trực tuyến.

Truy cập trang web Materials Testing để biết thêm thông tin.

Kiểm tra kết cấu

DIC có thể được sử dụng để thực hiện thử nghiệm tĩnh và thử nghi ệm tạm thời cho các linh ki ện và hệ thống, đồng thời đo biến dạng toàn trường khi chịu tải để xác nhận một cách đáng tin cậy các mô hình số.

Mô tả phản ứng cấu trúc toàn trường của các bộ phận và cấu trúc dưới tải trọng và tự tin xác định điểm nóng ứng suất, trích xuất biến dạng trong điều kiện tĩnh và động, đồng thời xác nhận mô hình theo cách định lượng quảng cáo toàn diện.

Truy cập trang web Structural Testing.

Kiểm tra động lực học kết cấu

Bạn có thể tiến hành kiểm tra và phân tích độ rung và phương thức không tiếp xúc toàn trường bằng máy ảnh hoặc bằng cách kết hợp máy ảnh với các kỹ thuật cảm biến truyền thống.

DIC cung cấp giải pháp tích hợp để phân tích phương thức và tần số toàn trường, thuật toán resampling để sử dụng camera độ phân giải cao với tốc độ thấp ở tần số cao. Kiểm tra nhanh nội dung tần số trước khi xuất dữ liệu để phân tích chính xác hơn, đồng thời kết hợp kiểm tra độ bền và phương thức kiểm tra tính toàn vẹn của cấu trúc.

Truy cập trang web Structural Dynamics Testing.

Nguồn: Siemens

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.