BẢN PHÁT HÀNH NX FOR MANUFACTURING THÁNG 6 CÓ GÌ MỚI – PHẦN 2

Sản xuất bồi đắp trong NX

Print drivers for EOS and Renishaw. Ứng dụng NX Additive Manufacturing hiện tích hợp chức năng chuẩn bị bản in mới dành riêng cho máy in EOS và Renishaw.

NX cho phép người dùng đã có cả NX Additive Manufacturing và EOSPrint hoặc Renishaw QuantAM API chuẩn bị các lệnh in trên nền tảng NX Additive Manufacturing.

Điều này mang lại một quy trình sản xuất bồi đắp tích hợp và liên kết từ thiết kế đến in 3D trên máy EOS và Renishaw, bao gồm:

 • Tạo tệp đầu ra ở định dạng .openjz hoặc .task (chỉ khả dụng cho máy in EOS 3D vật lý)
 • Kích thước khay dựng có thể định cấu hình
 • Lựa chọn từ nhiều độ dày mặt cắt
 • Lựa chọn từ nhiều chiến lược in (trên mỗi khay in; gối lên mỗi chi tiết)
 • Khả năng tích hợp NX AM để biểu diễn layer/stack hoàn chỉnh (dưới toggle)

NX Additive Manufacturing cung cấp chức năng chuẩn bị in tích hợp mới dành riêng cho máy in EOS và Renishaw

Cài đặt Clearance body cung cấp các cách bổ sung để kiểm soát chuyển động ngang. Thông thường, khi làm việc với các chi tiết lớn có nhiều thay đổi về hình dạng, chuyển động ngang ở một số khu vực có thể xa chi tiết một cách không cần thiết. Điều này đặc biệt phổ biến khi làm việc với các ứng dụng robot và sản xuất các chi tiết lớn. Bây giờ, bạn có thể sử dụng một vật rắn hoặc một bề mặt làm clearance plane để xác định các chuyển động ngang gần chi tiết hơn, cho phép:

 • Di chuyển hiệu quả hơn
 • Chuyển động động học ít hơn
 • Di chuyển ngang mượt hơn

Di chuyển ngang cách xa chi tiết

Các bước di chuyển ngang được tối ưu hóa bằng cách sử dụng Clearance Body

Clearance Body là một kỹ thuật mới sử dụng một bề mặt hoặc một vật rắn làm clearance plane, đảm bảo các chuyển động ngang của các hoạt động sản xuất bồi đắp nhiều trục sẽ ở gần chi tiết hơn

The Multi-threading capability in NX enables fast calculations of even the most complex multi-axis additive processes. You can now leverage the multi-thread calculation capability to create Freeform Additive Coating and Freeform Additive Buildup operations. For some use cases, the calculations can be up to 7 times faster.

Khả năng Multi-threading trong NX cho phép tính toán nhanh chóng ngay cả với các quy trình sản xuất bồi đắp nhiều trục phức tạp nhất. Giờ đây, bạn có thể tận dụng khả năng tính toán multi-thread để tạo các hoạt động Freeform Additive Coating và Freeform Additive Buildup. Đối với một số trường hợp sử dụng, các phép tính có thể nhanh hơn tới 7 lần.

Lập trình kiểm tra CMM trong NX

Khả năng lập trình CMM trong NX CAM cho phép các lập trình viên NC thực hiện lập trình đo kiểm CMM, một xu hướng mới trong ngành. Điều này giúp quy trình làm việc nhất quán hơn đối với lập trình CAM và CMM, cho phép mức độ tích hợp quy trình cao hơn.

Lưu ý rằng sản phẩm NX CMM Inspection Programming sẽ có sẵn với đầy đủ chức năng và các khả năng CMM trong NX CAM được cung cấp như một giải pháp song song.

Lập trình đo kiểm CMM trong NX CAM

Object transform giúp bạn nhanh chóng tạo đường dẫn đo kiểm CMM cho các chi tiết đối xứng và các tính năng lặp lại. Bạn có thể nhân bản và sao chép các đường dẫn đo kiểm để hợp lý hóa và chuẩn hóa quy trình lập trình kiểm tra hơn nữa.

Nhanh chóng tạo đường dẫn kiểm tra cho các bộ phận đối xứng và các tính năng lặp lại bằng cách sử dụng khả năng phản chiếu mới trong Lập trình kiểm tra NX CMM

NX Assembly Line Planner

NX Assembly Line Planner là một ứng dụng lập kế hoạch quy trình dựa trên phần mềm Siemens NX™. Nó cho phép bạn lập kế hoạch cho một dây chuyền sản xuất phức tạp, tập trung vào các công nghệ và tính năng sản xuất khác nhau được sử dụng để tạo ra một chi tiết lắp ráp, chẳng hạn như spot welds, weld studs, rivets, continuous joints để buộc và niêm phong, v.v.

Add External Resource cho phép bạn lập kế hoạch một quy trình với các tài nguyên bên ngoài trạm khi các phần tử thuộc về một trạm trong bảng kê thiết bị (BOE) có liên quan đến quy trình ở một trạm khác. Ví dụ, một băng tải hoặc các bộ phận chuyển động của rô bốt từ trạm này sang trạm khác được chia sẻ giữa các trạm đó. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các tài nguyên lân cận, cập nhật nội dung của station bounding box một cách nhanh chóng hoặc theo cách thủ công, thêm các tài nguyên tìm thấy vào phạm vi lập kế hoạch quy trình của trạm mong muốn và sau đó gán chúng cho các hoạt động.

Sử dụng tài nguyên trong nhiều trạm được thực hiện dễ dàng và không bị trùng lặp, duy trì tính toàn vẹn của hóa đơn thiết bị

Set as In-Context End Item cho phép bạn xác định end item trong ngữ cảnh của loaded line khi các chi tiết lắp ráp cần được xóa khỏi tìm kiếm tính năng dựa trên định nghĩa của chúng là end item, mặc dù chúng không được định nghĩa là end item trong cấu trúc sản phẩm. Điều này áp dụng khi, ví dụ, lắp ráp được xây dựng trong một dây chuyền khác hiện không được tải trong phiên và các tính năng được gán, như mối hàn, đã được xử lý. Việc gán các chi tiết lắp ráp như vậy khiến end item sẽ xóa các tính năng này khỏi tìm kiếm để đơn giản hóa quá trình xử lý cần thiết trong trạm.

Các End item được xác định trong ngữ cảnh của dây chuyền được duy trì mà không cần sửa đổi dữ liệu sản phẩm trong Teamcenter

Quản lý Quy trình và Dữ liệu Sản xuất

Một số cải tiến quan trọng đã được thực hiện trong Teamcenter, hợp lý hóa dữ liệu sản xuất và quản lý quy trình:

 • Sử dụng Teamcenter để làm việc với nhiều phiên bản NX
 • Dễ dàng truy cập các tài nguyên sản xuất đã phân loại bằng cách sử dụng bảng điều khiển Manufacturing Resource Library (MRL) trong Active Workspace
 • Quản lý hiệu quả nhiều lựa chọn các lớp hơn dựa trên tiêu chuẩn công nghiệp DIN 4000-190 với phân loại thiết bị được mở rộng trong MRL
 • Chuyển các gói công việc sang sản xuất bằng cách sử dụng Shop Floor Connect và giao diện người dùng mới, có thể định cấu hình dựa trên HTML 5

Bảng điều khiển Manufacturing Resource Library (MRL) mới trong Active Workspace cho phép dễ dàng truy cập vào các tài nguyên sản xuất đã phân loại trong Teamcenter.

Nguồn: Siemens

Leave a Reply

Your email address will not be published.