ĐƠN GIẢN HÓA NHIỆM VỤ LẬP KẾ HOẠCH DÂY CHUYỀN PHỨC TẠP VỚI CHỨC NĂNG ASSEMBLY LINE PLANNER TRONG NX

Lập kế hoạch có hướng dẫn và chi tiết cho các nhiệm vụ lắp ráp phức tạp trong trải nghiệm người dùng trực quan

Assembly Line Planner là một ứng dụng lập kế hoạch quy trình dựa trên phần mềm NX™ của Siemens. Nó cho phép bạn lập kế hoạch cho một dây chuyền sản xuất phức tạp, tập trung vào các công nghệ và tính năng sản xuất khác nhau được sử dụng để tạo ra một chi tiết lắp ráp, chẳng hạn như hàn điểm, hàn stud, đinh tán, các mối nối liên tục để buộc và niêm phong, v.v.

Assembly Line Planner (ALP) luôn tập trung vào việc đơn giản hóa các nhiệm vụ lập kế hoạch phức tạp mà người dùng phải đối mặt, cho phép mọi người có thể truy cập vào việc quản lý các quy trình công việc nâng cao và dữ liệu PLM.

Để đạt được mục tiêu đó, ALP hướng dẫn bạn thông qua các quy trình lập kế hoạch ở chế độ xem task-oriented. Có nghĩa là, bạn được cung cấp dữ liệu chính xác và các lệnh cần thiết cho mỗi tác vụ trong một chế độ xem chuyên dụng, cho phép bạn tập trung vào những gì cần phải thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình.

Line planning

Quá trình lập kế hoạch bắt đầu ở chế độ xem Line Planning, nơi bạn phân bổ các chi tiết cho các trạm và xác định luồng giữa các trạm ở trình xem PERT hiện đại. Để hiểu rõ hơn về sự phân bố của các bộ phận, trạng thái phân bổ của từng bộ phận và chi tiết lắp ráp được hiển thị với chỉ báo phân bổ trực tiếp trong trình xem đồ họa, xác định các bộ phận dựa trên trạng thái của chúng. Sau đó, hình ảnh của sản phẩm trong dây chuyền lắp ráp có thể được hiển thị dựa vào kết quả của công việc này.

Resource planning

Khi làm việc với layout nhà máy, bạn có thể chuyển sang chế độ xem Resource Planning, nơi bạn có thể truy cập tất cả các chức năng bố trí cần thiết trong khi sử dụng phân loại phần mềm Teamcenter® được nhúng để truy cập tài nguyên tiêu chuẩn. Trong Resource Planning, trọng tâm là nhà máy còn sản phẩm được pha trộn tạm thời. Chế độ xem này cung cấp nhiều cách để xác định bố cục thô hoặc bố cục chi tiết với các phép đo chính xác, tận dụng các tiện ích như đầu nối để định vị các bộ phận trong nhà máy một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Station detailing

Chế độ xem Station detailing hướng dẫn bạn qua quy trình chi tiết bên trong một trạm lắp ráp. Trong giao diện này, chỉ nội dung của trạm được hiển thị, bao gồm thiết bị, các bộ phận và chi tiết lắp ráp phụ, và quy trình sản xuất cần thiết cho bước đó trong trình tự lắp ráp. Các bộ phận và chi tiết lắp ráp phụ được tự động định vị trong đồ gá mong muốn ở mỗi trạm. Sử dụng tìm kiếm tính năng nâng cao, bạn có thể xác định các tính năng nào cần được thực hiện và phân bổ chúng cho phù hợp trong các hoạt động tùy chỉnh. Các tính năng này sau đó có thể được phân loại và điều chỉnh dựa trên quy trình mà chúng đại diện. Với trình xem Gantt có sẵn trong khi xem station detailing, bạn có thể nhanh chóng nhận ra các kiểu hoạt động khác nhau tạo ra luồng quy trình trong trạm. Trong chế độ xem này, bạn cũng có thể phân bổ các tính năng, bộ phận và tài nguyên cho các hoạt động khác nhau và xác định các biến thể hoạt động.

Bằng cách sử dụng Assembly Line Planner, bạn có thể tận dụng lợi thế của một hệ thống PLM phức tạp khi làm việc với một ứng dụng dễ sử dụng hướng dẫn bạn qua từng bước của quy trình lập kế hoạch. Các chế độ xem khác nhau để lập kế hoạch  line planning, resource planning và station detailing được tối ưu hóa để hỗ trợ các nhiệm vụ khác nhau trong quy trình làm việc này.

Xem video demo dưới đây để tìm hiểu Tổng quan về chức năng Assembly Line Planner:

Nguồn: Siemens

Leave a Reply

Your email address will not be published.