Quản lý quy trình và dữ liệu sản xuất (Manufacturing Data and Process Management) cho phép các công ty kết nối con người, hệ thống và máy móc với luồng kỹ thuật số.

Tính năng Active Workspce hiện có thể sử dụng để nhập dữ liệu danh sách các nhà cung cấp công cụ. Để nhập dữ liệu công cụ vào thư viện tài nguyên sản xuất, bạn phải có quyền truy cập vào các công cụ kỹ thuật số của nhà cung cấp. Giờ đây, bạn có thể nhập và lập chỉ mục các sản phẩm của nhà cung cấp trong giao diện người dùng Active Workspace. Hệ thống hỗ trợ các định dạng tiêu chuẩn như GTC (ISO 13399) và DIN (DIN 26100 và DIN 4000-102) cho phép bạn nhập dữ liệu của nhiều loại công cụ vào Manufacturing Resource Library (MRL).

manufacturing-data-and-process-management-trong-teamcenter-co-gi-moi

Nhập dữ liệu từ danh sách các nhà cung cấp công cụ Active Workspace để tạo thư viện công cụ Manufacturing Resource Library (MRL)

Khả năng Create Parent Assembly trong MRL cho phép bạn tạo tool assembly hoàn chỉnh chỉ trong vài giây giúp tự động hoá các công việc thủ công gây tốn thời gian như trước đây. Sau khi bạn chọn công cụ cắt (chẳng hạn như dao phay mặt hoặc khoan) trong NX CAM, MRL sẽ phân loại tool assembly dựa trên loại công cụ. Bằng việc sử dụng lệnh mới trong MRL, bạn có thể tạo tool assembly hoàn chỉnh chỉ bằng một cú click chuột. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và loại bỏ các lỗi do việc nhập thủ công.

manufacturing-data-and-process-management-trong-teamcenter-co-gi-moi

Tự động phân loại và tạo tool assemblies hoàn chỉnh trong MRL bằng cách sử dụng công cụ cắt mà bạn muốn sử dụng để tạo operations trong NX CAM

Resource Tracker là một sản phẩm mới được đưa vào ứng dụng Shop Floor Connect. Nó cho phép theo dõi tool assemblies trong xưởng sản xuất và đồng bộ hóa các công cụ được gắn trên máy công cụ CNC. Bằng cách sử dụng tính năng mới này, các nhà sản xuất có thể loại bỏ việc sử dụng bảng tính hoặc tài liệu thô để theo dõi tài nguyên sản xuất, cho phép kết nối hiệu quả giữa các nhóm kỹ thuật với xưởng sản xuất.

manufacturing-data-and-process-management-trong-teamcenter-co-gi-moi

Shop Floor Connect Resource Tracker cho phép theo dõi tool assemblies tại xưởng sản xuất và đồng bộ hóa các công cụ được gắn trên máy công cụ CNC vật lý

Nguồn: Siemens

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です