Các giải pháp phần mềm giúp bạn và doanh nghiệp tối đa hóa giá trị sử dụng và tối thiểu chi phí đầu tư phần mềm của Siemens:

I. Siemens Mechanical Design (gọi tắt là SMD)

SMD là gói giải pháp phần mềm độc đáo và duy nhất được Siemens cho ra mắt bao gồm phần mềm thiết kế cao cấp Siemens NX và phần mềm thiết kế Solid Edge nổi tiếng với công nghệ đồng bộ hóa. Khách hàng có thể cùng lúc tận dụng các thế mạnh từ hai giải pháp thiết kế cơ khí hàng đầu của Siemens trong thiết kế và phát triển sản phẩm.

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

Cùng được phát triển bởi Siemens PLM Software, hai phần mềm Siemens NX và Solid Edge sử dụng chung một hệ kernel do chính Siemens phát triển là Parasolid Kernel. Điều này cho phép hai giải pháp này sử dụng chung một nền tảng, loại bỏ các rủi ro trong quá trình chuyển đổi dữ liệu cũng như tăng tính đồng bộ trong thiết kế và quản lý.

Với chức năng CAD direct thì người dùng Solid Edge có thể mở trực tiếp native files của NX để chỉnh sửa và tái sử dụng, ngược lại người dùng NX cũng có thể mở file Solid Edge để làm điều tương tự. Do đó sẽ hạn chế việc chuyển đối file trung gian giữa hai phần mềm, đảm bảo chất lượng thiết kế.

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

Khách hàng có thể dễ lựa chọn giải pháp sử dụng NX hoặc Solid Edge theo mục tiêu thiết kế tại bất kỳ thời điểm nào, điều này giúp tận dụng thế mạnh của từng giải pháp trong các công việc thiết kế cụ thể. Bên cạnh đó, gói SMD cung cấp số lượng và phương pháp quản lý license linh hoạt, giúp doanh nghiệp tối đa hóa hiệu quả đầu tư phần mềm.

Với 1 license SMD khách hàng có thể sử dụng linh hoạt giữa 1 license NX Mach 1 Design và 3 licenses Solid Edge Classic, tức là khách hàng có thể sử dụng đồng thời 1 máy tính chạy NX hoặc 3 máy tính chạy Solid Edge.

Lưu ý: license SMD chỉ bán dạng thuê bao (1-3 năm), không bán dạng vĩnh viễn

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

Chức năng mô đun NX Mach 1 Design & Solid Edge Classic trong gói SMD:

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

II. Value based licensing (Token licensing)

Tổng quan: Value Based (hay còn gọi Token) Licensing là một hình thức cấp phát license floating dạng điểm (token) để sử dụng các chức năng add-on của phần mềm NX CAD, NX CAM, Solid Edge, Simcenter. Hình thức cấp phát này giúp khách hàng linh hoạt sử dụng nhiều chức năng mở rộng của phần mềm tương ứng với số điểm quy đổi từ tổng điểm đã mua.

Cách hoạt động: Token license sẽ chỉ cấp phát theo dạng license thuê bao (1/2/3 năm) và chỉ sử dụng để quy đổi cho các add-on mô đun của từng phần mềm để gắn vào các base license (dạng vĩnh viễn hoặc thuê) của các phần mềm NX CAD, NX CAM, Solid Edge, Simcenter.

Lợi ích: Khách hàng linh hoạt sử dụng nhiều chức năng khác nhau theo nhu cầu sử dụng khác nhau mà không cần phải mua license add-on nhất định, license thuê cho phép khách hàng dễ dàng tăng giảm token hàng năm tùy theo ngân sách và nhu cầu sử dụng.

Lưu ý quan trọng:

 • Với khách lần đầu mua token thì Siemens yêu cầu mua tối thiểu 100 tokens trở lên (NX, Simcenter) và 50 tokens trở lên (Solid Edge);
 • Mỗi loại phần mềm như NX CAD, NX CAM, Solid Edge, Simcenter sẽ có mỗi loại token riêng biệt cần mua. Không thể sử dụng chung 1 token cho nhiều loại phần mềm khác nhau;
 • License Token chỉ được bán dạng thuê bao (1-3 năm), không có dạng vĩnh viễn.

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

Cấu trúc license NX CAD:

Base licenses:

 • Siemens Mechanical Design (SMD)
 • NX Mach 1 Design
 • NX Mach 2 Product Design
 • NX Mach 3 Product Design
 • NX Mach 3 Industrial Design

Token licenses (Add-on):

 • NX Design Value Based Licensing 50 pack (50 tokens)
 • NX Design Value Based Licensing 100 pack (100 tokens)

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

Cấu trúc license NX CAM:

Base licenses: Các gói NX CAD/CAM bundle như:

 • NX CAD/CAM 2.5 Axis Milling Foundation
 • NX CAD/CAM 3 Axis Milling Foundation
 • NX CAD/CAM Turning
 • NX CAD/CAM Mill-Turn
 • NX CAD/CAM 4 Axis Milling
 • NX Advanced 5 Axis Machining
 • NX CAD/Cam Total Machining

Token licenses (Add-on):

 • NX MFG Value Based Licensing 50 pack (50 tokens)
 • NX MFG Value Based Licensing 100 pack (100 tokens)

Cấu trúc license Solid Edge:

Base licenses:

 • Siemens Mechanical Design (SMD)
 • Solid Edge Foundation
 • Solid Edge Classic
 • Solid Edge Premium

Token licenses:

 • Solid Edge Value Based Licensing 25 pack (25 tokens)
 • Solid Edge Value Based Licensing 50 pack (50 tokens)

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

Cấu trúc license Simcenter 3D:

Base licenses:

 • Simcenter 3D Engineering Desktop
 • Simcenter 3D Structures

Token licenses:

 • Simcenter 3D Value Based Licensing 50 pack (50 tokens)
 • Simcenter 3D Value Based Licensing 100 pack (100 tokens)

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

Tất cả chức năng add-on NX CAD (Design), NX CAM (Manufacturing), Solid Edge, Simcenter 3D (for Simulation):

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

Ví dụ minh hoạt về cách hoạt động của Value Based Licensing:

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

III. Hybrid SaaS Licensing

Hybrid SaaS (viết tắt XaaS) là một hình thức cấp phép license thuê theo năm hiện đại và linh hoạt với sự kết hợp các dịch vụ và ứng dụng trên cloud cho phép người dùng dễ dàng truy cập, chia sẻ vè cộng tác trên 1 cơ sở dữ liệu đồng nhất và đáng tin cậy của riêng hãng Siemens Digital Industries Software

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

1. Xcelerator Share

Xcelerator Share là nền tảng ứng dụng cloud cốt lõi của hình thức cấp phép license thuê dạng XaaS. Xcelerator Share cung cấp đầy đủ các chức năng cộng tác:

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

Xcelerator Share giúp hạn chế rủi ro và giảm hiệu suất công việc vì quy trình cộng tác thủ công thiếu liền mạch:

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

Lợi ích mang lại:

 • Dễ dàng cộng tác, chia sẻ, trao đổi dữ liệu với đối tác / khách hàng bên ngoài
 • Thiết kế ý tưởng trong NX & Solid Edge dễ dàng được tải lên Xcelerator Share
 • Khách hàng có thể dễ dàng visualize thiết kế dạng 2D, 3D để xem và ghi chú
 • Không cần chuyển đổi dữ liệu CAD trung gian
 • Tất cả tài liệu liên quan sẽ được chứa trong cùng 1 project
 • Dễ dàng trao đổi công việc giữa các bộ phận trong cùng công ty (thiết kế, kỹ thuật sản xuất, mua hàng)
 • Thay đổi thiết kế được đồng bộ
 • Người mua hàng có thể xem được bảng BOM một các trực quan và chi tiết
 • Người mua hàng có thể đăng tải thông số kỹ thuật của các thành phần mua ngoài lên BOM
 • Người quản lý không cần cài CAD mà vẫn có thể xem thiết kế 3D trực quan để xem xét duyệt

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

2. Cloud Storage

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên cloud được cấp miễn phí cho khách hàng mua license XaaS:

 • Khách hàng lần đầu mua license dạng XaaS (bất kể phần mềm nào) sẽ được tặng 500GB dung lượng cloud storage;
 • Với mỗi license mô đun base và add-on của phần mềm sẽ được cộng thêm 5GB dung lượng lưu trữ.

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

3. Cloud Named User

Tài khoản truy cập Cloud storage và ứng dụng Xcelerator Share trên web hoặc client:

 • Với mỗi license mô đun base dạng Floating (network) khách hàng được cấp 5 tài khoản Member;
 • Với mỗi license mô đun base dạng Named User hoặc Node Locked (single) được cấp 1 tài khoản Member;
 • Với mỗi license mô đun add-on (dạng Floating, Node Locked, Named User) thì không được cấp thêm tài khoản Member.

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

Phân loại cấp độ tài khoản Cloud Named User:

 • Admin (tài khoản quản trị): được cấp khi lần đầu mua license XaaS, dùng để quản trị, cấp quyền thêm/bớt và member user. Luôn có ít nhất 1 tài khoản admin cho mỗi account khách hàng, tài khoản này có thể thay đổi được. Tài khoản quản trị chỉ được truy cập vào dữ liệu dự án của thành viên khi được chỉ định;
 • Member (tài khoản thành viên): được cấp quyền từ admin để tạo mới, quản trị dự án & chia sẻ dự án với tài khoản thành viên khác hoặc tài khoản khách. Tài khoản thành viên có thể là user nội bộ công ty hoặc đối tác/ khách hàng bên ngoài tùy vào quy định của mỗi công ty;
 • Guest (tài khoản khách): được cấp quyền truy cập vào 1 dự án cụ thể từ tài khoản thành viên để xem, ghi chú trên từng thiết kế của dự án. Tài khoản khách sẽ không được quản lý trực tiếp bởi tài khoản quản trị mà được quản lý thêm/bớt bởi tài khoản thành viên. Tài khoản khách có thể là user nội bộ công ty hoặc đối tác/khách hàng bên ngoài tùy vào quy định của mỗi công ty.

* Tối đa 10 tài khoản (thành viên hoặc khách) được truy cập để cộng tác trong cùng 1 project. Tài khoản khách không bị giới hạn về số lượng tạo mới

4. Ưu điểm, các điều kiện mua và sử dụng license XaaS

Ưu điểm nổi bật của hình thức thuê license XaaS theo năm (1/2/3 năm):

 • License thuê 1 năm phần mềm chỉ dao động 1/4 – 1/3 giá trị license vĩnh viễn (đã bao gồm maintenance cho năm đầu tiên) do đó với cùng 1 mức chi phí đầu tư cho 1 license vĩnh viễn thì doanh nghiệp có thể đầu tư 3-4 licenses thuê 1 năm cho 3-4 kỹ sư sử dụng đồng thời -> thúc đẩy ROI;
 • License thuê cho phép doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát và scale up/down chi phí đầu tư license hàng năm tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế từng năm -> linh hoạt chi phí đầu tư dựa trên nhu cầu thực tế;
 • Với license vĩnh viễn giá trị cao thì doanh nghiệp sẽ phải hạch toán thành tài sản cố định để khấu hao dài hạn (5-10 năm trong khi đã phải thanh toán 100% giá trị mua phần mềm ngày từ năm 1. Còn với license thuê thì doanh nghiệp có thể hạch toán chi phí thuê TSCĐ hàng năm và khấu hao hết giá trị thuê vào chi phí vận hành doanh nghiệp trong năm -> phản ánh đúng chi phí đầu tư SXKD trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm;
 • Với license vĩnh viễn, ngoài chi phí đầu tư ban đầu thì trong quá trình vận hành sẽ có chi phí bảo trì, nâng cấp phát sinh hàng năm (chiếm khoảng 1/4 chi phí license vĩnh viễn) để đảm bảo hiệu suất hoạt động của phần mềm còn license vĩnh viễn thì chi phí thuê đã bao gồm bảo trị & nâng cấp. Tức là suốt thời gian thuê license khách hàng sẽ luôn được nâng cấp và bảo trì phần mềm miễn phí -> Giảm thiểu rủi ro phát sinh chi phí vận hành phần mềm;
 • Đặc biệt license thuê dạng XaaS (độc quyền Siemens) còn cung cấp các lợi ích tiện dụng/thực tiễn/miễn phí cho doanh nghiệp trong suốt thời gian thuê (Xcelerator Share, Cloud Storage, Cloud Named User) để vận hành tốt hơn (nhất là các doanh nghiệp SMB) -> Gia tăng giá trị & hiệu quả sử dụng khi đầu tư phần mềm.

Các phần mềm hỗ trợ license dạng XaaS:

 • NX
 • Solid Edge
 • Femap
 • Simcenter 3D
 • Simcenter Amesim 1D
 • Teamcenter
 • Tecnomatix

Điều kiện để mua & sử dụng license dạng XaaS:

 • License dạng XaaS chỉ bán dạng thuê, không bán vĩnh viễn
 • Thời hạn thuê tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm
 • Điều kiện thanh toán: 100% advance payment (thanh toán toàn bộ sau khi giao hàng & xuất hóa đơn) hoặc annual payment (áp dụng với thuê 2-3 năm, chia đều số tiền thuê nhiều năm để thanh toán)
 • Phiên bản sử dụng: license XaaS chỉ hỗ trợ latest version của các phần mềm hỗ trợ, do đó khách hàng dùng XaaS chỉ được dùng với phiên bản mới nhất của phần mềm từ cuối 2021 đến 2022 và về sau, chứ không thể downgrade xuống với phiên bản cũ hơn từ 2020 trở về trước
 • Với những khách hàng đã và đang sử dụng license vĩnh viễn (còn hạn maintenance) muốn chuyển sang XaaS thì sẽ có thể chuyển sang XaaS 1/2/3 years

IV. Kết luận

Bằng cách kết hợp giữa các sản phẩm phần mềm mới của Siemens như SMD và các hình thức cấp phát license linh hoạt như Value Based License & XaaS license thì các Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tối đa hóa giá trị sử dụng khi đầu tư phần mềm cũng như linh hoạt chi phí đầu tư phần mềm hiệu quả nhất.

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

Ví dụ thực tiễn khi doanh nghiệp đầu tư mua license thuê kết hợp (SMD + Value Based Licensing + XaaS):

lam-the-nao-de-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-va-toi-thieu-hoa-chi-phi-dau-tu-ban-quyen-phan-mem-siemens

Nguồn: SDE TECH

ban-phat-hanh-simcenter-star-ccm+-2402-co-gi-moi

Quý doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu liên hệ SDE TECH theo thông tin sau:
E-mail: sales@sde.vn – tech@sde.vn
Hotline: 0904 524 597 – 0909 107 719
Website: www.sde.vn

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다