GIỚI THIỆU VALUE BASED LICENSING TRONG PHẦN MỀM NX CAM

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu Value Based Licensing (Token licensing – cấp phép mã thông báo), một tùy chọn mua mới cung cấp tính linh hoạt cao hơn, cũng như một cách mới để triển khai phần mềm NX CAM. Tùy chọn mua này sẽ áp dụng cho hơn 50 mô-đun bổ sung của chúng tôi cho phép bạn mở rộng khả năng của core seat NX CAM, đảm bảo rằng bạn có thể tận dụng khả năng lập trình CNC cho các ứng dụng cụ thể của mình.

Trong trường hợp bạn không có thời gian để xem video, dưới đây là mô tả tổng quan về video:

 1. Các mã thông báo đã được mua bởi người dùng sẽ trở thành một phần của nhóm cấp phép mã thông báo.
 2. Mỗi ứng dụng trong nhóm mã thông báo sử dụng một số lượng mã thông báo xác định khi truy cập.
 3. Tổng số ứng dụng có thể được kiểm tra trên ứng dụng cơ sở bị giới hạn bởi số lượng mã thông báo mà người dùng có sẵn.
 4. Khi người dùng đăng xuất NX, lượng mã thông báo sẽ được phát hành trở lại, để mọi người có thể khởi động các tùy chọn phần mềm khác. Cấp phép mã thông báo có thể được kết hợp và phối hợp với các chương trình cấp phép dựa trên tính năng truyền thống. Các sản phẩm của bên thứ ba sẽ không có sẵn theo chương trình cấp phép dựa trên giá trị.
 5. Người dùng phải mua (các) seat license cơ bản cần thiết trước mà trên đó mã thông báo có thể được kích hoạt.
 • Cấp phép dựa trên giá trị KHÔNG yêu cầu Teamcenter hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác ngoài giấy phép cơ bản được đề cập ở đây để hoạt động.
 1. Nếu điều này được sử dụng với bất kỳ giấy phép nào khác, thì hệ thống cấp phép sẽ sử dụng giấy phép “không phải mã thông báo” trước khi sử dụng mã thông báo. Ý tưởng là luôn duy trì càng nhiều mã thông báo trong nhóm có sẵn càng tốt.
 2. Dựa trên số lượng mã thông báo đã mua, mọi người sẽ có thể kích hoạt một số tùy chọn phần mềm.
 • Hệ thống sẽ cho phép sử dụng bất kỳ giấy phép nào hỗ trợ mã thông báo nếu có đủ mã thông báo.
 • Sau đó, người dùng thoát khỏi ứng dụng, các mã thông báo được trả lại cho nhóm.

Xin lưu ý rằng hệ thống mã thông báo chỉ có thể được sử dụng nếu người dùng đã mua (các) seat license cơ bản bao gồm một trong các floating license sau: NX CAM 2.5-Axis Milling, NX CAM Turning, NX CAD Mach 1 hoặc Solid Edge Foundation và các giấy phép ở trên.

Lưu ý rằng các seat cơ bản sau đây không hợp lệ đối với các mã thông báo:

 • Node Locked Bundles
 • Sản phẩm được kết nối trên đám mây NX
 • Các bài viết về CAM
 • Các bài viết về CAM Robotic

Chúng tôi hiện đang cung cấp hai gói Token, được gọi là gói giá trị:

 • NX36100 – Gói NX MFG Value Based licensing 100
 • NX36050 – Gói NX MFG Value Based licensing 50

Chúng tôi hy vọng bạn cũng hào hứng với phương thức mua hàng mới này và rất mong được khám phá và trải nghiệm nó cùng bạn.

Nguồn: Siemens

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です