Phần tiếp theo….

tich-hop-cad-voi-pdm/plm-giup-tang-nang-suat-ky-su-p2

Kết quả của việc tích hợp CAD với PDM/ PLM

Để giúp các doanh nghiệp quản lý tốt độ phức tạp không ngừng gia tăng của sản phẩm, các nhà cung cấp giải pháp CAD đã bổ sung thêm các tính năng vào bản phát hành mới để tích hợp trực tiếp với nền tảng PLM. Nhưng có một câu hỏi lớn vẫn chưa được giải đáp đó là ”Liệu việc tích hợp CAD với PLM có tăng năng suất cho các kỹ sư thiết kế không?” Dữ liệu từ cuộc nghiên cứu đã làm sáng tỏ câu hỏi này.

Khoảng 61% người trả lời phỏng vấn cho biết các công cụ này có tác động rất lớn đến năng suất trong khi 29% cảm thấy chúng chỉ có tác động trung bình đến năng suất. Kết quả này cho thấy các kỹ sư đang tăng năng suất nhờ các công cụ quản lý dữ liệu này. Tuy vậy, điều quan trọng là phải hiểu được lợi ích của việc tích hợp chặt chẽ giữa các giải pháp CAD với nền tảng PDM/ PLM.

Lý do việc tích hợp CAD với PDM/ PLM ảnh hưởng đến năng suất

Các kỹ sư được hưởng lợi từ việc tăng năng suất khi các giải pháp CAD của họ được tích hợp chặt chẽ với nền tảng PDM/ PLM. Trong phần này, chúng ta cùng tìm hiểu về nguồn gốc của sự gia tăng này.

Khi các kỹ sư thiết kế một sản phẩm mới, họ phải ghi nhớ các yêu cầu của sản phẩm trong quá trình làm việc. Giai đoạn thiết kế của quá trình phát triển sản phẩm chỉ hoàn thành khi sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết. Điều này đồng nghĩa với việc các kỹ sư phải truy cập dễ dàng vào các tài liệu mới nhất ở mọi giai đoạn thiết kế, thậm chí là khi thay đổi thiết kế.

Ngoài ra, khi các doanh nghiệp tích hợp giải pháp CAD với PLM, các kỹ sư có thể liên tục kiểm tra các yêu cầu của thiết kế trong mọi giai đoạn của quy trình thiết kế.

Không chỉ là đội ngũ cơ khí

Một điều cần lưu ý là ngoài đội ngũ thiết kế cơ khí còn có rất nhiều nhóm liên quan tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm. Các bên liên quan này cũng cần truy cập vào thiết kế mới nhất trong giai đoạn thiết kế để hoàn thành nhiệm vụ của họ. Việc tích hợp giải pháp CAD với PLM đảm bảo cho tất cả bên liên quan đều có quyền truy cập vào thiết kế.

Bên cạnh đó, tích hợp PLM cho phép họ trực quan hóa thiết kế mới nhất mà không cần cài đặt trực tiếp giải pháp CAD vào máy tính. Hơn nữa, khi các kỹ sư và các bên liên quan trao đổi thông tin trong quá trình thiết kế, các thông tin này đều được lưu trữ trong môt kho lưu trữ trung tâm. Điều này cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc cũng như sự cộng tác liền mạch giữa các bên liên quan.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều quy trình thiết kế chuyên biệt để phát triển sản phẩm hiệu quả hơn. PLM không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập các quy trình mà còn giúp người thực thi dễ dàng theo dõi tiến độ công việc thiết kế. Tuy nhiên, các main work products có liên quan đến các mô hình CAD nên việc tích hợp CAD với PLM là điều rất quan trọng để hỗ trợ các quy trình thiết kế và đảm bảo các bên liên quan đều thống nhất với nhau.

Những tiện ích này là kết quả trực tiếp của việc tích hợp chặt chẽ giải pháp CAD với PDM/ PLM. Việc cải thiện quyền truy cập và quản lý dữ liệu CAD giúp các kỹ sư tăng năng suất cần thiết, đặc biệt là khi họ làm việc với các sản phẩm ngày càng phức tạp hơn.

Kết luận

Các doanh nghiệp sản xuất không ngừng tìm kiếm cách thức mới để tăng năng suất trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm khi các sản phẩm hiện đại đang ngày càng trở nên phức tạp hơn.

Theo Nghiên cứu Năng suất CAD (CAD Productivity) năm 2021 của Lifecycle Insight, ủng hộ ý tưởng tích hợp chặt chẽ các giải pháp CAD với nền tảng PDM/ PLM là một cách thức để đạt được mục tiêu này. Khi nhiều nhà cung cấp giải pháp CAD bổ sung các tính năng để tích hợp các giải pháp công nghệ khác nhau, các nhà sản xuất có thể tận dụng các tính năng này để đạt được năng suất mà họ mong muốn.

Nguồn: Siemens

tich-hop-cad-voi-pdm-plm-giup-tang-nang-suat-ky-su-p2Quý doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu liên hệ SDE TECH theo thông tin sau:

E-mail: sales@sde.vn – tech@sde.vn
Hotline: 0904 524 597 – 0909 107 719
Website: www.sde.vn

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です