Cách lựa chọn các giải pháp NX Mach Design

Tổng quan: Các sản phẩm phần mềm NX Mach™ là các giải pháp đóng gói sẵn cung cấp các chức năng thiết kế cơ khí CAD hiệu suất cao của phần mềm NX™, chúng cung cấp giải pháp có giá cả cạnh tranh phù hợp cộng với các ứng dụng thực tiễn trong quy trình phát triển sản phẩm.

Tóm tắt chức năng của gói NX Mach:

  • NX Mach 1 Product Design: cung cấp các công cụ để tạo và chỉnh sửa thiết kế của các bộ phận và cụm cơ khí điển hình, với chức năng 3D solid modeling & 2D drafting, thiết kế mô hình tự do cơ bản và thiết kế kim loại tấm. NX Mach 1 Product Design bao gồm các công cụ để xem xét thiết kế, tạo mẫu nhanh, xuất bản web, kiểm tra xác nhận, tái sử dụng thư viện và thực thi chương trình tùy chỉnh. Nó cũng cung cấp các trình hướng dẫn phân tích độ rung và ứng suất theo định hướng thiết kế. Kết hợp với khả năng tích hợp vào Teamcenter nhằm trực quan hóa và quản lý dữ liệu mạnh mẽ cho việc quản lý sản phẩm và quy trình.
  • NX Mach 2 Product Design: bao gồm tất cả chức năng của NX Mach 1 Product Design và cung cấp thêm khả năng thiết kế sản phẩm nâng cao bao gồm thiết kế bảng mạch in linh hoạt (circuit board design), kiểm tra xác nhận thiết kế (design checking & validation), các tính năng do người dùng xác định, rendering, chú thích 3D cho thông tin sản phẩm và sản xuất (PMI) và định tuyến cơ bản (basic routing).
  • NX Mach 3 Product Design: bao gồm tất cả chức năng của NX Mach 2 Product Design và cung cấp thêm giải pháp hiệu suất cao với khả năng NX cho thiết kế lắp ráp nâng cao, mô hình hóa dạng tự do nâng cao và phân tích bề mặt, tối ưu hóa thiết kế và kiểm tra các chi tiết đúc/ép nhựa.
  • NX Mach 3 Industrial Design: cung cấp một loạt các công cụ thiết kế NX và mở rộng khả năng mô hình hóa dạng tự do với NX Realize Shape, mang lại khả năng mô hình hóa chia nhỏ mạnh mẽ cũng như khả năng thiết kế ngược nâng cao vào môi trường NX.
  • NX Mach 3 Mold Design: bao gồm tất cả các khả năng thiết kế của NX Mach 3 Product Design và bổ sung thêm chức năng thiết kế khuôn nhựa hoàn chỉnh, mạnh mẽ cho quy trình phát triển khuôn nhựa.
  • NX Mach 3 Progressive Die Design: bao gồm tất cả các khả năng thiết kế của NX Mach 3 Product Design và bổ sung thêm chức năng thiết kế khuôn dập hoàn chỉnh, mạnh mẽ cho quy trình phát triển khuôn dập liên hoàn.
  • NX Mach 3 Additive Design with Convergent Modeling: bao gồm tất cả các khả năng thiết kế của NX Mach 3 Product Design và chức năng bổ sung để thiết kế các bộ phận sẽ được sản xuất bằng quy trình sản xuất chế tạo mẫu nhanh bằng in 3D. Điều này bao gồm các chức năng dựng mô hình hội tụ nâng cao (advanced convergent modeling) để làm việc với các mô hình đa giác cũng như khả năng sản xuất phụ gia cụ thể.
  • NX Cool Shape Design: là một môi trường chỉ dành cho mô hình hóa cung cấp các công cụ NX để phát triển nhanh chóng và dễ dàng các hình dạng phức tạp. NX Cool Shape Design bao gồm các công cụ định dạng tự do nâng cao và mô hình chia nhỏ NX Realize Shape™.

Bảng so sánh các gói NX Mach:

  NX Mach 1 Product Design

NX91110

NX Mach 2 Product Design

NX92100

NX Mach 3 Product Design

NX93100

NX Mach 3 Industrial Design

NX93300

NX Mach 3 Mold Design

NX93200

NX Mach 3 Progressive Die Design

NX93210

NX Mach 3 Additive Design with Convergent Modeling

NX93110

NX Cool Shape Design

NX92300

Teamcenter    
Teamcenter integration for NX x x x x x x x x
Design modeling    
Feature-based solid modeling x x x x x x x x
Synchronous technology x x x x x x x x
Core Convergent Modeling x x x x x x x x
Advanced Convergent Modeling x
Drafting x x x x x x x
Assemblies x x x x x x x x
Advanced assembly modeling x x x
Reversed Engineering x
WAVE control x x
Basic freeform modeling x x x x x x x x
Advanced freeform modeling x x x x x x
User-defined features x x x x x x
Design for additive features and checkers x
Process-specific modeling tools    
Mold Wizard x
Progressive Die Wizard x
Sheet metal design x x x x x x
PMI x x x x x x
Flexible PCB x x x x
Basic routing x x x x x
Industrial design    
Static Photorealistic Rendering x x x x x x
Dynamic Rendering (Visualize Shape) x x x x x x x
Freeform shape x x x x
Realize Shape x x x
Advanced surface analysis x x x x x x
Product Validation    
Product validation x x x x x x
HD3D Visual Reporting OOTB reports x x x x x x x x
 

HD3D Visual Reporting custom report editing

x x x x
Optimization and sensitivity study tools x x x x
Molded part validation x x x x
Runtime licenses    
Runtime for custom program execution x x x x x x x
Data exchange    
DXF/DWG, IGES, STEP 203/214, JT, Solid Edge open/save, SolidWorks open/save x x x x x x x
Rapid Prototyping x x x x x x x
Web express x x x x x x x

Nguồn: SDE TECH

cach-chon-goi-nx-mach-design-solutions-phu-hop-voi-nhu-cauQuý doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu liên hệ SDE TECH theo thông tin sau:

E-mail: sales@sde.vn – tech@sde.vn
Hotline: 0904 524 597 – 0909107719
Website: www.sde.vn

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다