CÁCH CẤU HÌNH VÀ TRIỂN KHAI NX QUA AZURE VIRTUAL DESKTOP

Hướng dẫn triển khai đã được tạo để giúp người dùng thực hiện tất cả các bước cần thiết để định cấu hình và triển khai Siemens NX thông qua Azure Virtual Desktop (AVD) cá nhân sử dụng các phiên bản NV8as_V4 của AMD trên public cloud Azure của Microsoft. Hướng dẫn này sẽ cung cấp hướng dẫn bằng văn bản cùng với phần trình bày trực quan xung quanh từng bước thiết lập kết thúc bằng việc triển khai desktop đầy đủ chức năng. Hầu hết các bước được thực hiện sẽ thông qua Azure Resource Management (ARM), nghĩa là cần phải có ít kinh nghiệm về PowerShell. Mặc dù tài liệu này sẽ giúp bạn dễ dàng thiết lập trong một narrative dễ hiểu, nhưng bạn nên có một số kinh nghiệm về CNTT cơ bản.

Hướng dẫn này chủ yếu sẽ hấp dẫn các nhà quản lý CNTT của công ty đang chăm sóc cơ sở hạ tầng CNTT và Microsoft hiện có on-premises hoặc cloud. Microsoft’s Azure Virtual Desktops hoạt động dựa trên mô hình giấy phép của riêng bạn hoặc “BYOL”, vì vậy người dùng cần phải có kiến thức và quyền truy cập vào O365 của công ty họ và Siemens NX network /floating licensing hiện có và tất nhiên là được phép sử dụng các phương thức thanh toán của công ty (thẻ tín dụng) được yêu cầu bởi Azure public cloud của Microsoft. Xin lưu ý rằng trong hướng dẫn này, chúng tôi đang xây dựng một môi trường đám mây riêng biệt, một dự án pop-up hoặc sandbox nếu bạn muốn, các bước được cung cấp có thể chuyển sang môi trường sản xuất. Tuy nhiên chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng trừ khi bạn là quản trị viên CNTT hoặc người ra quyết định cho công ty của bạn để tìm kiếm sự cho phép thích hợp trước khi thực hiện điều này.

Tải tài liệu tại đây: https://blogs.sw.siemens.com/nx-design/how-to-configure-and-deploy-nx-via-azure-virtual-desktop/

 

Nguồn: Siemens

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です