siemens-giup-cac-doanh-nghiep-phat-trien-san-pham-ben-vung-hon

Số hóa và tính bền vững là chủ đề được các doanh nghiệp thành công quan tâm trong thị trường hiện nay. Đây là hai bước chuyển đổi quan trọng đối với doanh nghiệp muốn trở thành người dẫn đầu thị trường hoặc tạo ra một vị thế trong ngành. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp còn có thể sử dụng nhiều giải pháp khác nhau để hướng đến sự bền vững nhờ số hóa.

Để tránh sự nhầm lẫn trong quá trình bắt đầu, chúng tôi sẽ khám giá những giai đoạn sớm nhất trong quá trình thiết kế và sự ảnh hưởng bởi mục tiêu bền vững – khái niệm thiết kế. Mặc dù đây là nơi bắt đầu của hầu hết sản phẩm mới nhưng thiết kế quyết định đến 80% lượng khí thải carbon tổng thể của sản phẩm.

Xác định mục tiêu và yêu cầu cho thiết kế ý tưởng

siemens-giup-doanh-nghiep-phat-trien-san-pham-ben-vung

Các công việc được thực hiện trong thiết kế ý tưởng chủ yếu là xác định mục tiêu và yêu cầu của sản phẩm. Theo truyền thống, điều này bao gồm các số liệu như hiệu suất, chi phí sản xuất, thời gian sản xuất và các quy định liên quan. Bên cạnh đó, với tính bền vững được hợp nhất vào các động lực của doanh nghiệp và sản phẩm, chỉ số đo mức độ tổng thể của chi phí, chất lượng và thời gian được mở rộng để bao gồm tính bền vững.

Thiết kế ý tưởng là khi các yêu cầu được đưa ra cho sản phẩm, và người trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô hoặc bất kỳ ngành công nghiệp thiết kế sản phẩm phức tạp đều có thể nhận thấy đây là thành phần chính của phương pháp kỹ thuật dựa trên hệ thống (MBSE).

Chiến lược MBSE về cơ bản là yêu cầu đối với một số hoạt động phức tạp của sản phẩm để đảm bảo tính bền vững. Để hiểu được sự phân hủy hoàn toàn của CO2 đối với một sản phẩm, bạn cần xem xét kỹ hơn các số liệu và quyết định thiết kế, đồng thời dự đoán lượng khí thải từ chuỗi cung ứng, nhà cung cấp năng lượng, quy trình sản xuất và thời gian sử dụng sản phẩm.

Xác định thiết kế bền vững

Mục tiêu cuối cùng của thiết kế ý tưởng là hiểu rõ về sản phẩm và mức độ phát triển của sản phẩm khi có nhiều dữ liệu hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp kỹ thuật số cần nắm bắt yêu cầu của người dùng để sản phẩm cuối phù hợp với nhu cầu và giải quyết được các vấn đề trên thị trường. Hơn nữa, thiết kế ý tưởng chỉ là một phần giới thiệu nội dung của thiết kế bền vững.

Kết luận

Siemens Digital Industries Software giúp các tổ chức ở thuộc mọi quy mô chuyển đổi kỹ thuật số bằng cách sử dụng phần mềm, phần cứng và dịch vụ từ nền tảng kinh doanh Siemens Xcelerator. Phần mềm của Siemens và bản sao kỹ thuật số toàn diện cho phép các công ty tối ưu hóa quá trình thiết kế, kỹ thuật và sản xuất của họ để biến ý tưởng ngày nay thành sản phẩm bền vững trong tương lai. Từ chip đến toàn bộ hệ thống, từ sản phẩm đến quy trình trên tất cả các ngành, Siemens Digital Industries Software giúp các doanh nghiệp của bạn tăng tốc chuyển đổi.

Nguồn: Siemens

SDE TECH là SMART EXPERT PARTNER của Siemens Digital Industries Software tại Việt Nam cho các giải pháp PLM – Số hóa nhà máy (Digital Enterprise): Siemens NX, Tecnomatix và Teamcenter. Chúng tôi tự tin về năng lực tư vấn và chuyển giao các giải pháp chất lượng cao trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE/PLM.
tuong-lai-cua-generative-ai-trong-thiet-ke-va-san-xuat
Quý doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu liên hệ SDE TECH theo thông tin sau:
E-mail: sales@sde.vn – tech@sde.vn
Hotline: 0904 524 597 – 0909 107 719 
Website: www.sde.vn

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다