Học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học và được đóng dấu, xác nhận bởi SDE TECH.

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO TẠI SDE TECH

Sau khi hoàn thành các khoá học về các phần mềm do đội ngũ kỹ sư SDE TECH trực tiếp đào tạo, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học và được đóng dấu, xác nhận bởi SDE TECH.

Giấy chứng nhận này sẽ là tiền đề và động lực để học viên tiếp tục cố gắng tìm hiểu, nâng cao kiến thức chuyên môn về các phần mềm của Siemens. Bên cạnh đó, đây cũng là bằng chứng xác thực rằng học viên có kỹ năng và biết sử dụng phần mềm, là điều kiện thuận lợi để học viên ứng tuyển vào các vị trí việc làm liên quan đến các phần mềm mà học viên đã được thực hành.