Teamcenter giúp bạn hoàn thiện quy trình hoạt động của công ty

Chương trình đào tạo phần mềm Teamcenter Foundation

  • Mục tiêu khóa đào tạo: Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản đến nâng cao về phần mềm Teamcenter. Không chỉ học về phần mềm, học viên cũng được nâng cao khả năng cấu hình thiết lập nền tảng hệ thống PLM của Teamcenter. Kết thúc khóa học, học viên sẽ thực hành bài thi cuối khóa và được cấp chứng chỉ bởi công ty TNHH Công nghệ số SDE.
  • Đối tượng đào tạo: kỹ sư hệ thống.
  • Thời lượng đào tạo:48 giờ bao gồm lý thuyết và thực hành
  • Hình thức đào tạo: Online/offline.
  • Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:

 

No

Section

Detail

Duration (day/hour)

1

Teamcenter system setup for training

–        Install with Deployment Center

–        Get started with Teamcenter Installation

–        Install Teamcenter databases

–        Perform Teamcenter preinstallation tasks

–        Install the corporate server

–        Install and configure a .NET 4-Tier architecture

1 day (8 hours)

–        Install the server manager (pool manager)

–        Configure the File Management System (FMS)

–        Install dispatcher

–        TC Integration for NX CAD

–        Install Teamcenter patches

1 day (8 hours)

2

Teamcenter Foundation

–        Introduction to Teamcenter

–        Working In My Teamcenter

–        Working with items in Teamcenter

–        Importing your data files in Teamcenter

–        Applying Data Security Practices in Teamcenter

–        Finding content using search in Teamcenter

–        Working with product data in projects in Teamcenter

–        Configuring behavior using options and preferences in Teamcenter

1 day (8 hours)

–        Introduction to managing requirements in Teamcenter

–        Import requirements from Microsoft Word in Teamcenter

–        Refine requirements in Teamcenter

–        Import requirements from Microsoft Excel in Teamcenter

–        Allocate requirements to models in Teamcenter

–        Identify additional basic abilities in Active Workspace in Teamcenter

–        Identify additional search techniques to find content in Teamcenter

1 day (8 hours)

–        Open and view product structures in Teamcenter

–        Create and edit product structures in Teamcenter

–        Analyze product structures in Teamcenter

–        View visualization data in Teamcenter

–        Manage workflow task assignments in Teamcenter

–        Create and verify content for an engineering order in Teamcenter

–        Revise, review, and release part designs in Teamcenter

–        Introduction to managing changes in Teamcenter

–        Creating problem reports in Teamcenter

–        Creating change requests in Teamcenter

–        Creating change notices in Teamcenter

1 day (8 hours)

–        Introduction to Managing Schedules in Teamcenter

–        Creating and Managing Schedules and Schedule Templates

–        Creating and Managing Schedule Tasks in Teamcenter

–        Viewing Schedules and its Tasks in Teamcenter

–        Managing Schedule (task) Deliverables in Teamcenter

–        Manage Schedule Resources in Teamcenter

–        Introduction to Active Workspace integrations in Teamcenter

–        Working with Active Workspace inside NX in Teamcenter

1 day (8 hours)