NX là một giải pháp tích hợp quá trình thiết kế, mô phỏng và sản xuất sản phẩm. Với khả năng mạnh mẽ

NX

NX là một giải pháp tích hợp quá trình thiết kế, mô phỏng và sản xuất sản phẩm. Với khả năng mạnh mẽ, NX giúp quá trình cung cấp sản phẩm của doanh nghiệp nhanh hơn và hiệu quả hơn.

KHẢ NĂNG THIẾT KẾ CỦA NX

KHẢ NĂNG THIẾT KẾ CỦA NX

NX for Design là giải pháp thiết kế sản phẩm tích hợp giúp hệ thống hóa và đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm cho các kỹ sư, những người cần tạo ra các sản phẩm mang tính đổi mới trong môi trường đề cao tính hợp tác với các môi trường thiết kế khác.

Không giống như những giải pháp thuần CAD và những giải pháp doanh nghiệp tự thiết kế khác, NX for Design đem đến cho bạn khả năng tích hợp mạnh mẽ nhất các nguyên tắc phát triển, trong một môi trường mở, có khả năng tích hợp cao.

Khả năng mô phỏng được đẩy mạnh bởi Simcenter 3D

Simcenter 3D hiện nay đang cung cấp toàn bộ khả năng mô phỏng cho các giải pháp Siemens trong việc dự đoán hiệu quả hoạt động của sản phẩm sau này. Tất cả những tính năng cũ đã tồn tại trên NX CAE, và rất nhiều tính năng mới khác, đều sẵn sàng trên Simcenter 3D.

Simcenter 3D mang lại một môi trường mở, có khả năng mở rộng, thống nhất cho CAE 3D với khả năng liên kết quá trình thiết kế, mô phỏng 1D, kiểm tra và quản lý dữ liệu. Simcenter 3D đẩy nhanh quá trình mô phỏng, bằng việc kết hợp những giải pháp đa ngành, mô hình mô phỏng kết hợp, chỉnh sửa hình học tốt nhất.

KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG ĐƯỢC ĐẨY MẠNH BỞI SIMCENTER 3D
KHẢ NĂNG HỖ TRỢ SẢN XUẤT CỦA NX

Khả năng hỗ trợ sản xuất của NX

NX for Manufacturing cung cấp cho bạn một gói giải pháp hoàn chỉnh cho quy trình sản xuất bộ phận, từ môi trường CAM đến bộ điều khiển CNC. Bằng cách sử dụng NX for Manufacturing, bạn có thể cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất, bao gồm:

  • Giảm thời gian lập trình và gia công NC
  • Sản xuất các bộ phận với chất lượng tốt hơn
  • Sử dụng tối đa các nguyên liệu đầu vào sản xuất