Chúng tôi ở đây để hỗ trợ và giúp đỡ cho những mong muốn của quý khách!

Chương trình đào tạo thiết kế nội thất trên Topsolid’Wood

 • Mục tiêu khóa đào tạo: Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản đến nâng cao về quy trình thiết kế nội thất (Bàn, ghế, tủ bếp,…) trên phần mềm Topsolid’Wood.

Kết thúc khóa đào tạo học viên sẽ làm bài thi cuối khóa và được cấp chứng chỉ bởi công ty TNHH Công nghệ số SDE.

 • Đối tượng đào tạo: Sinh viên, kỹ sư thiết kế nội thất người đã có kiến thức nền về thiết kế nội thất.
 • Thời lượng đào tạo: 76 giờ bao gồm lý thuyết và thực hành.
 • Hình thức đào tạo: Online/offline.
 • Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:

Chương 1. Mở đầu phần mềm – Các thiết lập đầu tiên

 1. Giao diện và các tính năng đồ họa
 2. Làm quen môi trường thiết kế
 3. Thiết lập giao diện theo người dùng
 4. Các thao tác chuột – phím
 5. Công cụ hỗ trợ tùy chỉnh

Chương 2. Thiết kế 2D – Sketch

 1. Làm quen môi trường Sketch – các công cụ
 2. Thực hành vẽ Sketch – bài tập tổng hợp

Chương 3. Thiết kế hình khối – 3D Modelling

 1. Môi trường thiết kế 3D Modeling
 2. Nguyên tắc chung trong đọc hiểu bản vẽ, và mô hình hóa 3D
 3. Các lệnh thiết kế 3D solid
 4. Các lệnh hiệu chỉnh khối theo biên dạng bề mặt khối
 5. Các lệnh chuyên cho ngành gỗ
 6. Bài tập thực hành tổng hợp

Chương 4. Lắp ráp mô hình hoàn chỉnh – Assembly

 1. Môi trường và các phương pháp lắp ráp Assembly
 2. Cách di chuyển đối tượng
 3. Các ràng buộc lắp ráp
 4. Cách sử dụng component trong thư viện gỗ
 5. Các lệnh tùy chỉnh trong lắp ráp
 6. Tạo mô hình phân rã
 7. Bài tập thực hành lắp ráp

Chương 5. Xuất bản vẽ – Drawing

 1. Môi trường Drawing
 2. Xuất bản vẽ chi tiết hoàn thiện
 3. Xuất bản vẽ lắp và phân rã hoàn thiện
 4. Lấy BOM tự động

No. Contents Details Time (Hours)
1 Modeling Tổng quan làm quen, tùy chỉnh giao diện 16
Thực hành các lệnh vẽ phác thảo 2D và 3D
Các lệnh tạo khối nhanh
Các lệnh khoan lỗ
Các lệnh chamfer, fillet
Các lệnh copy
Các lệnh extrude, revolve
Các lệnh Pocket, Boss, Trim by profile
Thiết kế parameter
Sử dụng các lệnh chức năng về gỗ
Tạo part family
2 Assembly Thực hành các phương pháp lắp ráp 8
Thực hành các lệnh ràng buộc trong lắp ráp
Quản lí lắp ráp
Sử dụng thư viện component để lắp ráp
3 Drafting Tạo và cập nhật bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp 8
Thực hành lên kích thước bản vẽ
Xuất multi drafting, BOM
    Total 32 Giờ

Nôi dung khóa đào tạo thiết kế nội thất trên Topsolid’wood cơ bản

No. Contents Details Time (Hours)
1 Component Tạo thư viện component 40
Tạo Cabinet Component
Tạo Grooved Bottom Component
Tạo Layout
Tạo Assembly Kit
Tạo Component cửa
Tạo Structure with Geometric Drivers
Tạo Moulding Tool
Tạo Panel Template
Tạo Component kệ
Tạo Extruded Component
Tạo Script
2 Template Tạo template bản vẽ 4
Tạo template BOM
    Total 44

 Nôi dung khóa đào tạo thiết kế nội thất trên Topsolid’wood nâng cao