SDE TECH cung cấp các khóa học đào tạo NX CAM gồm các khóa học lập trình phay 3 trục, 5 trục và chuẩn hóa lập trình gia công.

Chương trình đào tạo NX CAD/CAM

 • Mục tiêu khóa đào tạo: Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản đến nâng cao lập trình gia công CNC trên NX CAM về phay 3,4,5 trục, tiện, tiện phay. Kết thúc khóa học, học viên có thể hoàn thành bài thực hành và được cấp chứng chỉ bởi công ty TNHH Công Nghệ Số SDE
 • Đối tượng đào tạo: Sinh viên, kỹ sư gia công CNC.

(Nếu học viên đã từng học qua các khóa đào tạo về NX CAM 3 trục trước đó, hoàn toàn chỉ cần đăng ký khóa học nâng cao NX CAM 5 trục, NX CAM tiện – phay)

 • Thời lượng đào tạo: 64 giờ bao gồm lý thuyết và thực hành
 • Hình thức đào tạo: Online/offline.
 • Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:

Chương 1. Tổng quan về NX CAD và dựng mô hình 3D cơ bản

 1. Môi trường làm việc, các menu điều khiển và quản lý đối tượng
 2. Sử dụng các thiết bị chuột và bàn phím
 3. Thiết kế 2D sketch
 4. Dựng mô hình 3D cơ bản
 5. Import mô hình bên ngoài và hiệu chỉnh

Hình ảnh minh họa chỉnh sửa mô hình trung gian

Chương 2. Lập trình gia công chi tiết 2.5D trên máy 3 trục

 1. Giao diện làm việc và các thiết lập Workpiece, MCS trên NX CAM
 2. Các phương pháp quản lý operation trên NX CAM
 3. Phương pháp phay mặt Face Milling
 4. Phương pháp phay thô hốc Pocket Milling
 5. Phay biên dạng 2D Mill Planar
 6. Các chu trình gia công lỗ
 7. Các phương pháp gia công tinh 2.5D (profile wall, profile wall without wall)
 8. Phương pháp phay vét cạnh chamfer, edge, T slot.

Hình ảnh minh họa chương trình phay chi tiết 2.5D

Chương 3. Lập trình gia công chi tiết 3D trên máy 3 trục

 1. Phương pháp phay thô chi tiêt 3D Cavity Mill
 2. Phương pháp phay tinh thành chi tiêt 3D (Z level, Contour Area, Fixed Axis guiding curves, Flow mill ref, Curve Drive, Solid profile 3D)
 3. Set up và gia công hiệu suất cao Addaptive Milling
 4. Phương pháp khắc chữ trên mặt phẳng 3D
 5. Hiệu chỉnh đường dao
 6. Tạo thư viện dao và template
 7. Mô phỏng toothpath và xuất NC-code

Hình ảnh mình họa gia công chi tiết 3D

Chương 4: Lập trình gia công chi tiết trên máy 4/5 trục.

 1. Setup gốc tọa độ máy và các phương pháp thay đổi gốc tọa độ
 2. Chuyển đổi đường chạy dao 3 trục thành 3+2 trục.
 3. Phương pháp gia công thô trên máy 4 trục Rotary Milling
 4. Phương pháp gia công tinh trên máy 4 trục Floow Rotary
 5. Phương pháp gia công thô trên máy 5 trục đồng thời
 6. Phương pháp gia công tinh trên máy 5 trục đồng thời (Variable guiding curves, Contour profile, Variable streamline, Zlevel 5 axis,…)
 7. Mô phỏng NC code trên máy CNC ảo bằng machine simulate
 8. Kiểm tra và cấp chứng chỉ

Hình ảnh minh họa rotary milling trên máy 4 trục

Hình ảnh minh họa mô phỏng NC code trên mô hình máy CNC

No.

Contents

Detail

Form

1

NX CAD Basic

Giao diện làm việc và thiết lập

online/on site

Thiết kế trên Sketch

Dựng mô hình 3D cơ bản

import mô hình bên ngoài

Chỉnh sửa mô hình 3D trung gian

Thực hành bài tập

2

NX CAM 2.5/3 Axis

Giao diện làm việc và thiết lập trên NX CAM

Online/offline

Set up – các gốc tọa độ trên máy CNC

Phương pháp quản lý các operation

Phương pháp phả mặt Face Milling

Phương pháp phay hốc Pocket Milling

Phay biên dạng 2D Mill Planar

Các chu trình phay thô 2.5D

Chu trình gia công lỗ Hole making( Drill, spot drilling, Hole milling, Counterboring, Boring, tapping, thread milling)

Phương pháp phay tinh 2.5D (profile wall, profile without wall)

Phương pháp phay vét cạnh (Planar Deburring)

Các phương pháp phay thô 3D cavity milling

Các phương pháp phay tinh mặt 3D (Z level, Contour Area, Fixed Axis guiding curves, Flow mill ref, Curves drive, Solid profile 3D)

Khắc chữ trên chi tiết 3D

Hiệu chỉnh đường dao

Set-up gia công hiệu suất cao Addaptive Milling

Thực hành bài tập

3

NX CAM 4/5 Axis

Set up – hiểu về các gốc tọa độ trên máy CNC 4/5 trục

Online/offline

Rotary Milling – Floor Rotary

Các phương pháp gia công thô trên máy 3+2

Các phương pháp gia công thô đồng thời trên máy 5 trục (Multi Axis Roughing)

Các phương pháp gia công tinh đồng thời trên máy 4/5 trục (Variable Guiding Curves, contour profile, Variale streamline, Variable contour, Zlevel 5 axis)

Mô phỏng NC code trên mô hình máy CNC machine simulate

Thực hành bài tập

   

Total

64

Nội dung chương trình đào tạo NX CAM

khóa học nx caM

LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY 3 TRỤC

Khóa học được xây dựng cho những người bắt đầu tiếp xúc với phần mềm NX CAM. Với mục tiêu giúp người học có thể ngay lập tức áp dụng các kiến thức trong khóa học cho việc lập trình gia công các sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp cho máy CNC 3 trục.

XEM CHI TIẾT

CHUẨN HÓA LẬP TRÌNH GIA CÔNG

Khóa học được xây dựng cho những người có kinh nghiệm hoặc đã hoàn tất khóa học gia công 3 trục trên NX. Khóa học tập trung vào việc xây dựng và chuẩn hóa các công cụ gia công công trên NX CAM, nhằm nâng cao tốc độ, hiệu quả lập trình gia công

XEM CHI TIẾT

LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY 5 TRỤC

Khóa học được xây dựng cho những người có kinh nghiệm hoặc đã hoàn tất khóa học gia công 3 trục trên NX. Khóa học tập trung vào việc ứng dụng NX trong gia công trên máy CNC 4, 5 trục

XEM CHI TIẾT