Văn hóa doanh nghiệp và quy tắc ứng xử giúp SDE TECH xây dựng một môi trường làm việc Công bằng – Dân chủ – Văn minh

Bộ quy tắc ứng xử này được tạo ra nhằm mục đích duy trì văn hóa doanh nghiệp lành mạnh & vững chắc thể hiện được 3 yếu tố Công bằng – Dân chủ – Văn minh. Các quy tắc ứng xử được áp dụng chung cho tất cả các cá nhân là thành viên công ty và phải được đọc hiểu, thống nhất bởi tất cả các thành viên. Bộ quy tắc này không phải là bất biến mà vẫn có thể được cập nhật, bổ sung, hiệu chỉnh qua từng năm dựa theo ý kiến của Ban lãnh đạo công ty.

QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG

 1. Tôn trọng lẫn nhau;
 2. Giao tiếp và ứng xử chuẩn mực (trong và ngoài công ty);
 3. Luôn có thái độ nghiêm túc, tận tâm, thành thực, khiêm nhường, học hỏi trong công việc;
 4. Luôn có thái độ cởi mở, tích cực, cộng tác trong tất cả các hoạt động tập thể của công ty;
 5. Luôn thẳng thắn chia sẻ, đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, hợp tác;
 6. Không đặt lợi ích cá nhân hoặc / và lợi ích nhóm lên trên lợi ích chung của tập thể / công ty;
 7. Không xuyên tạc, nói xấu người khác;
 8. Không tự ý tiết lộ các bí mật đời tư và công việc của người khác;
 9. Không lợi dụng sự phê bình, đóng góp hoặc các mâu thuẫn cá nhân để chỉ trích công việc, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác;
 10. Không có các hành động làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, thương hiệu và tên tuổi của công ty;
 11. Luôn tuân thủ pháp luật & đạo đức xã hội;
 12. Luôn có ý thức giữ gìn môi trường và có trách nhiệm bảo quản tốt các tài sản của công ty trong quá trình sử dụng;
 13. Luôn có ý thức tiết kiệm khi sử dụng các nguồn tài nguyên của công ty và do công ty đầu tư;
 14. Luôn tuân thủ các quy định làm việc của công ty

 

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CÔNG VIỆC

 1. Mỗi cá nhân phải có năng lực đánh giá, giải trình trách nhiệm đối với các công việc được phân công & phụ trách;
 2. Mọi sự bất đồng quan điểm trong công việc giữa hai hoặc nhiều cá nhân phải được giải quyết trực tiếp hoặc có sự tham dự của 1 cá nhân thứ ba để đóng vai trò trung gian phân xử khách quan trên tinh thần hợp tác, chia sẻ vì lợi ích công việc chung của công ty. Cá nhân thứ ba có thể là cấp quản lý hoặc Ban lãnh đạo của công ty hoặc cá nhân khác được sự ủy thác của Ban lãnh đạo;
 3. Mọi ý kiến đề xuất vượt cấp hoặc không vượt cấp của cá nhân (nhân viên và trưởng phó) đều phải được Ban Giám đốc tiếp nhận, lắng nghe và có hướng giải quyết phù hợp;
 4. Mọi yêu cầu đánh giá nhân viên đều phải được đánh giá trên tinh thần cởi mở, hợp tác, trung thực, công bằng và dân chủ;
 5. Các cấp quản lý (Trưởng phó / Ban giám đốc) đều phải có sự đánh giá năng lực / hiệu quả công việc một cách trung thực, khách quan, công bằng đối với các nhân viên và không được có bất kỳ sự thiên vị, bao che, chủ quan;
 6. Ban lãnh đạo công ty (Ban giám đốc và Ban trưởng phó) phải luôn động viên, khuyến khích & tạo điều kiện cho người lao động, nhân viên rèn luyện kỹ năng, trau dồi kiến thức để phát triển;
 7. Mỗi cá nhân phải chấp hành tuyệt đối các quy định về bảo mật thông tin và tài liệu của công ty;
 8. Mỗi cá nhân phải chấp hành đúng các nội dung làm việc và lịch trình làm việc trong quá trình đi công tác (trong & ngoài nước). Và phải luôn giao tiếp, ứng xử đúng chuẩn mực với đối tác / khách hàng, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp & trái pháp luật.

 

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 1. Chuyên nghiệp trong giao tiếp công việc, thái độ và phong cách làm việc với khách hàng, đối tác, cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới;
 2. Tích cực, cởi mở trong suy nghĩ, tư duy và hành động;
 3. Đơn giản hóa mọi vấn đề, thử thách để giải quyết công việc;
 4. Khiêm nhường, ham học hỏi, chủ động và có định hướng phát triển công việc;
 5. Luôn biết cách lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng và công bằng với đồng nghiệp;
 6. Nâng cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và đời sống;
 7. Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, cải tiến công việc phục vụ nhu cầu khách hàng.