SDE TECH cung cấp nhiều dịch vụ và giải pháp về CAD/CAM với mức giá tốt trên thị trường.

Chương trình đào tạo phần mềm NX CAD

 • Mục tiêu khóa đào tạo: Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản đến nâng cao về phần mềm NX CAD. Không chỉ học về phần mềm, học viên cũng được nâng cao tư duy dựng hình 3D. Kết thúc khóa học, học viên sẽ thực hành bài thi cuối khóa và được cấp chứng chỉ bởi công ty TNHH Công nghệ số SDE.
 • Đối tượng đào tạo: Sinh viên, kỹ sư thiết kế.

(Nếu học viên đã hoàn thành khóa học NX CAD cơ bản trước đó, có thể chỉ cần đăng ký khóa học NX CAD nâng cao)

 • Thời lượng đào tạo: 72 giờ bao gồm lý thuyết và thực hành
 • Hình thức đào tạo: Online/offline.
 • Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:

Chương 1: Tổng quan về phần mềm NX

 1. Giao diện làm việc của phần mềm
 2. Giới thiệu về các thanh công cụ làm việc
 3. Làm quen với môi trường thiết kế
 4. Hiệu chỉnh giao diện người dùng
 5. Thiết lập các thao tác chuột, phím tắt
 6. Hướng dẫn tạo File bản vẽ, Open các File bản vẽ cũ

Chương 2: Thiết kế Sketch 2D

 1. Giới thiệu các lệnh vẽ Sketch cơ bản
 2. Một số tính năng trong môi trường Sketch
 3. Các ràng buộc trong Sketch
 4. Lên kích thước trong Sketch
 5. Thực hành bài tập

Hình ảnh bài tập về vẽ 2D sketch

Chương 3: Tạo khối 3D Modeling & Chỉnh sửa mô hình.

 1. Tư duy thiết kế các khối 3D
 2. Giới thiệu các lệnh thiết kế 3D
 3. Giới thiệu về nhóm lệnh Synchronous
 4. Hiệu chỉnh bản vẽ thiết kế
 5. Đo đạc kiểm tra kích thước sau khi hoàn thành
 6. Làm các bài tập thực hành

Hình ảnh bài tập về dựng mô hình 3D Modeling

Hình ảnh bài tập về chỉnh sửa mô hình trung gian bằng Synchronous

Chương 4: Assembly – Lắp ráp bản vẽ

 1. Giới thiệu về môi trường lắp ráp
 2. Giới thiệu về Top-Down và Bottom-Up
 3. Tạo thêm chi tiết và Add chi tiết vào môi trường Assembly
 4. Di chuyển và xoay chi tiết
 5. Các ràng buộc trong bản vẽ lắp
 6. Kiểm tra các chi tiết chưa đủ ràng buộc
 7. Bản vẽ phân rã trong NX
 8. Làm bài tập thực hành

Hình ảnh minh họa về thiết kế trong môi trường Assembly

Chương 5: Drawing – Xuất bản vẽ

 1. Cách chuyển đổi vào môi trường Drawing
 2. Tạo một bản vẽ Drawing cơ bản
 3. Thiết lập các tiêu chuẩn bản vẽ, khung bản vẽ, template
 4. Tạo hình chiếu, hình cắt
 5. Lên kích thước chi tiết cho bản vẽ 2D
 6. Thêm các kí hiệu chú thích, đánh số các chi tiết trên bản vẽ lắp.
 7. Làm bài tập thực hành

Hình ảnh minh họa xuất bản vẽ 2D Drawing

Chương 6: Kiểm tra kết thúc khóa đào tạo

 1. Làm các bài tập thiết kế 2D và 3D
 2. Lắp ráp và ràng buộc các chi tiết
 3. Tạo khung bản vẽ theo tiêu chuẩn
 4. Xuất bản vẽ và lên kích thước
 5. Kiểm tra và cấp chứng chỉ

Hình ảnh mình họa bài tập cuối khóa đào tạo

No. Contents Details Time (Hours)
1 Modeling Tổng quan làm quen với giao diện NX 24
Giới thiệu về Role, Customize giao diện làm việc
Giới thiệu về Sketch 2D và các ràng buộc Sketch
Làm bài tập thực hành
Giới thiệu và làm bài tập thực hành về lệnh Extrude
Giới thiệu và làm bài tập thực hành về lệnh Revolve
Tạo Datum Plane
Giới thiệu về lệnh Unite, Subtract, Trim Body
Giới thiệu và làm bài tập thực hành về nhóm lệnh Synchronous Modeling
Giới thiệu và thực hành về lệnh Hole
Giới thiệu và thực hành về lệnh Chamfer
Giới thiệu và thực hành về lệnh Fillet
Giới thiệu và thực hành về lệnh Mirror
Giới thiệu và thực hành về lệnh Pattern
Giới thiệu và thực hành về lệnh Draft, Shell, Rib
Quản lý Layer trong môi trường Sketch
Thay đổi màu sắc chi tiết
Add vật liệu vào chi tiết
Đo đạc kiểm tra chi tiết sau khi hoàn thành
Làm bài tập thực hành về môi trường Modeling 8
2 Assembly Giới thiệu về môi trường Assembly, giới thiệu về Top Down và Bottom Up
Giới thiệu và thực hành các lệnh ràng buộc trong môi trường Assembly
Giới thiệu về Reference Sets
Thiết kế bằng tham số Expressions
Tạo một giá trị Part Family và add vào bản vẽ Assembly
Giới thiệu về Wave Geometry Linker
Pattern, Mirror trong môi trường Assembly
3 Drafting Tạo bản vẽ Drawing
Giới thiệu về lên kích thước bản vẽ và thực hành 8
Hướng dẫn tạo chú thích
Tạo template bản vẽ
Tổng 40
No. Contents Details Time (Hours)
1 Modeling Tổng quan làm quen với giao diện NX 24
Giới thiệu về Role, Customize giao diện làm việc
Giới thiệu về Sketch 2D và các ràng buộc Sketch
Làm bài tập thực hành
Giới thiệu và làm bài tập thực hành về lệnh Extrude
Giới thiệu và làm bài tập thực hành về lệnh Revolve
Tạo Datum Plane
Giới thiệu về lệnh Unite, Subtract, Trim Body
Giới thiệu và làm bài tập thực hành về nhóm lệnh Synchronous Modeling
Giới thiệu và thực hành về lệnh Hole
Giới thiệu và thực hành về lệnh Chamfer
Giới thiệu và thực hành về lệnh Fillet
Giới thiệu và thực hành về lệnh Mirror
Giới thiệu và thực hành về lệnh Pattern
Giới thiệu và thực hành về lệnh Draft, Shell, Rib
Quản lý Layer trong môi trường Sketch
Thay đổi màu sắc chi tiết
Add vật liệu vào chi tiết
Đo đạc kiểm tra chi tiết sau khi hoàn thành
Làm bài tập thực hành về môi trường Modeling 8
2 Assembly Giới thiệu về môi trường Assembly, giới thiệu về Top Down và Bottom Up
Giới thiệu và thực hành các lệnh ràng buộc trong môi trường Assembly
Giới thiệu về Reference Sets
Thiết kế bằng tham số Expressions
Tạo một giá trị Part Family và add vào bản vẽ Assembly
Giới thiệu về Wave Geometry Linker
Pattern, Mirror trong môi trường Assembly
3 Drafting Tạo bản vẽ Drawing
Giới thiệu về lên kích thước bản vẽ và thực hành 8
Hướng dẫn tạo chú thích
Tạo template bản vẽ
Tổng 40

Nội dung chương trình đào tạo NX CAD cơ bản

Chương trình đào tạo NX CAD nâng cao
No. Contents Details Time (Hours)
1 Surface Giới thiệu về môi trường Surface, Import hình ảnh vào bản vẽ 20
Các lệnh tạo Curve
Các lệnh 3D Surface
Trim Sheet, Extend Sheet, Combine
Các lệnh làm kín bề mặt
Lệnh Text
Làm bài tập thực hành
2 Sheet Metal Giới thiệu về môi trường Sheet Metal 6
Tạo Tab
Các nhóm lệnh Flange
Nhóm lệnh Bend
Tạo Jog
Tạo Break Corner
Làm côn bề mặt tấm
Tạo Dimple, Louver, Drawn Cutout
Tạo Bead, Gusset
Làm bài tập thực hành
3 Assembly Tạo một giá trị Part Family và add vào bản vẽ Assembly 2
Wave Geometry Linker
4 Drafting Tạo template bản vẽ 4
Tổng 32 Giờ

Nội dung chương trình đào tạo NX CAD nâng cao

THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN

Khóa học được xây dựng cho những người bắt đầu tiếp xúc với phần mềm NX CAD. Với mục tiêu giúp người học có thể ngay lập tức áp dụng các kiến thức trong khóa học cho việc thiết kế các loại sản phẩm khác nhau, hiểu rõ các phương pháp thiết kế,

XEM CHI TIẾT

THIẾT KẾ SẢN PHẨM NÂNG CAO

Khóa học được xây dựng cho những người đã biết sử dụng cơ bản phần mềm NX CAD hoặc hoàn tất khóa học thiết kế NX cơ bản. Với mục tiêu giúp người học có thể sử dụng các công cụ thiết kế nâng cao trên NX để thiết kế các sản phẩm thực tế có bề mặt phức tạp

XEM CHI TIẾT

CHUẨN HÓA THIẾT KẾ

Khóa học được xây dựng cho những người sử dụng thành thạo phần mềm NX CAD, muốn tối ưu và nâng cao hiệu quả trong thiết kế. Với các nội dung chuyên sâu về can thiệp các template của phần mềm, chuẩn hóa dữ liệu thiết kế và tái sử dụng thiết kế

XEM CHI TIẾT