Khóa học được xây dựng cho những người đã biết sử dụng cơ bản phần mềm NX CAD hoặc hoàn tất khóa học thiết kế NX cơ bản

NX CAD – KHÓA HỌC THIẾT KẾ SẢN PHẨM NÂNG CAO

Khóa học được xây dựng cho những người đã biết sử dụng cơ bản phần mềm NX CAD hoặc hoàn tất khóa học thiết kế NX cơ bản. Với mục tiêu giúp người học có thể sử dụng các công cụ thiết kế nâng cao trên NX để thiết kế các sản phẩm thực tế có bề mặt phức tạp

NỘI DUNG

    • Tạo và chỉnh sửa đường cong 3D
    • Phân tích tính chất của đường cong 3d
    • Tạo và chỉnh sửa bề mặt phức tạp
    • Phân tích bề mặt sản phẩm

YÊU CẦU

    • Sử dụng NX cơ bản hoặc đã hoàn tất khóa học thiết kế cơ bản