Chúng tôi ở đây để hỗ trợ và giúp đỡ cho những mong muốn của quý khách!

Chương trình đào tạo Simcenter Star CCM+

  • Mục tiêu khóa đào tạo: Khóa học cung cấp lý thuyết cơ bản nhất về CFD, quy trình giải quyết một bài toán về khí, động lực học chất lỏng. Vận dụng kiến thức để tính toán dòng chảy, áp suất, nhiệt độ và tác của chúng lên hệ thống (tác động của dòng chảy trên tàu, ô tô, máy bay,…)

Kết thúc khóa đào tạo học viên sẽ làm bài thi cuối khóa và được cấp chứng chỉ bởi công ty TNHH Công nghệ số SDE.

  • Đối tượng đào tạo: Sinh viên, kỹ sư thiết kế nội thất người đã có kiến thức nền về thiết kế nội thất.
  • Thời lượng đào tạo: 76 giờ bao gồm lý thuyết và thực hành.
  • Hình thức đào tạo: Online/offline.
  • Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:

Chương 1: Fundamentals of Simcenter Star – CCM+

Trong chương này chúng ta sẽ tiếp cận các lý thuyết cơ bản CFD, workflow để tạo một chương trình cơ bản, giao diện phần mềm Star CCM+, Geometry, Meshing, Physics, data analysis, run.

Hình ảnh minh họa quy trình giải bài toán CFD

Chương 2: Data analysis in Simcenter Star- CCM+

Trong chương này chúng ta sẽ học về phân tích dữ liệu, chương trình sẽ bao gồm: Color maps used in scenes, create more realistic looking pictures using voume rendering, effective communication using derived parts and plots, analysis of transient solution data, create movies using Sceenplay

No.

Contents

Details

Time (Hours)

1

Fundamentals of Simcenter Star – CCM+

Introduction to Star CCM+

40

Stepping into the workflow

Workflow details

Preparing imported geometry

Considering the mesh setup

Refining the mesh

Setting up the physics

Analyzing data

Advanced analysis

Moving with reference frames

Effective simulations

Planning the simulation workflow effectively

2

Data analysis in Simcenter Star-CCM

Fundamentals of data analysis

24

Colors in scenes and plots

Activating volume rendering in scenes

Accessing solution data

Playing screens

   

Total

64

Chương trình đạo tạo Simcenter 3D Star CCM+