Chúng tôi ở đây để hỗ trợ và giúp đỡ cho những mong muốn của quý khách!

Chương trình đào tạo Topsolid CAD

 • Mục tiêu khóa đào tạo: Khóa học là cung cấp đầy đủ các kỹ năng sử dụng phần mềm CAD cơ bản trên Topsolid, đây là nền tảng cơ bản nhất để hướng tới các khóa học nâng cao hơn bao gồm Surface, Mold Design, Frame Design, Sheet metal,…
 • Đối tượng đào tạo: Sinh viên, kỹ sư thiết kế (liên quan ngành cơ khí, cơ điện tử)

(Nếu học viên đã có kiến thức nền tảng về Topsolid Cad cơ bản, hoàn toàn chỉ cần đăng ký khóa học Topsolid Cad nâng cao)

 • Thời lượng đào tạo: 88 giờ bao gồm lý thuyết và thực hành
 • Hình thức đào tạo: Online/offline.

Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:

Chương 1. Mở đầu phần mềm – Các thiết lập đầu tiên

 1. Giao diện và các tính năng đồ họa
 2. Làm quen môi trường thiết kế
 3. Thiết lập giao diện theo người dùng
 4. Các thao tác chuột – phím
 5. Công cụ hỗ trợ tùy chỉnh

Chương 2. Thiết kế 2D – Sketch

 1. Làm quen môi trường Sketch – các công cụ
 2. Nhóm lệnh Curve – hiệu chỉnh Curve
 3. Các lệnh tạo khối
 4. Nhóm lệnh ràng buộc hình học – kích thước
 5. Thực hành vẽ Sketch – bài tập tổng hợp

Chương 3. Thiết kế hình khối – 3D Modelling

 1. Môi trường thiết kế 3D Modelling
 2. Nguyên tắc chung trong đọc hiểu bản vẽ, và mô hình hóa 3D
 3. Các lệnh thiết kế 3D solid
 4. Các lệnh hiệu chỉnh khối theo biên dạng bề mặt khối
 5. Bài tập thực hành tổng hợp

Chương 4. Lắp ráp mô hình hoàn chỉnh – Assembly

 1. Môi trường lắp ráp Assembly
 2. Cách di chuyển đối tượng
 3. Các ràng buộc lắp ráp
 4. Các lệnh tùy chỉnh trong lắp ráp
 5. Tạo mô hình phân rã
 6. Bài tập thực hành lắp ráp

Chương 5. Xuất bản vẽ – Drawing

 1. Môi trường Drawing
 2. Bản vẽ tiêu chuẩn trong TSL
 3. Các lệnh tạo hình chiếu – ghi kích thước
 4. Xuất bản vẽ phân rã Lập bảng kê chi tiết và đánh số Thực hành xuất bản vẽ.

 

Chương 6. Ôn tập – kiểm tra cuối khóa

 1. Thực hành tổng hợp thiết kế trên phần mềm Topsolid 7
 2. Xuất bản vẽ chi tiết bản vẽ lắp hoàn chỉnh
 3. Giải đáp thắc mắc liên quan ứng dụng vào công việc
 4. Kiểm tra cuối khóa – cấp chứng chỉ
No. Contents Details Time (Hours)
1 Modeling Tổng quan làm quen, tùy chỉnh giao diện 20
Tạo dự án mới
Thực hành các lệnh vẽ phác thảo 2D và 3D
Các lệnh tạo khối nhanh
Các lệnh khoan lỗ
Các lệnh chamfer, fillet
Các lệnh copy
Các lệnh extrude, revolve
Các lệnh Pocket, Boss, Trim by profile
Sao chép một tài liệu
Tạo template dự án
2 Assembly Tạo file lắp ráp mới 10
Import các file cad trung gian
Thực hành các phương pháp lắp ráp Bottom -up, Top-Down
Thực hành các lệnh ràng buộc trong lắp ráp
Quản lí lắp ráp
3 Drafting Tạo và cập nhật bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp 10
Thực hành lên kích thước bản vẽ
  Tổng   40 Giờ

Nội dung đào tạo Topsolid Cad cơ bản

No. Contents Details Time (Hours)
1 Component Tạo thư viện Component 44
Tạo và sử dụng các Property
Tạo Property với Enumeration
Tạo Filter Document
Tạo Derived Component of Screws with Reference
Sử dụng Function Document
Tạo Parameter cho Component
Tạo Parameter với Geometrical Drivers
Đơn giản hình học cho Components
2 Template Tạo template bản vẽ 4
Tạo template BOM
  Tổng   48

 Nội dung đào tạo Topsolid Cad nâng cao