Chúng tôi ở đây để hỗ trợ và giúp đỡ cho những mong muốn của quý khách!

Chương trình đào tạo Topsolid’CAM

 • Mục tiêu khóa đào tạo: Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản đến nâng cao lập trình gia công CNC trên Topsolid’Cam về phay 3,4,5 trục, tiện, tiện phay. Kết thúc khóa học, học viên có thể hoàn thành bài thực hành và được cấp chứng chỉ bởi công ty TNHH Công Nghệ Số SDE
 • Đối tượng đào tạo: Sinh viên, kỹ sư gia công CNC.

(Nếu học viên đã từng học qua các khóa đào tạo về Topsolid 3 trục trước đó, hoàn toàn chỉ cần đăng ký khóa học nâng cao Topsolid’Cam 5 trục, Topsolid’Cam tiện – phay)

 • Thời lượng đào tạo: 88 giờ bao gồm lý thuyết và thực hành
 • Hình thức đào tạo: Online/offline.
 • Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:

Chương 1. Tổng quan Topsolid’CAM

 1. Môi trường làm việc, các menu điều khiển và quản lý đối tượng
 2. Sử dụng các thiết bị chuột và bàn phím
 3. Chuyển đổi giữa các định dạng file
 4. Thiết lập Part Stock
 5. Tạo achining operation

Chương 2. Học các kiến thức cơ bản về gia công

 1. Tìm hiểu các modul trong Topsolid’CAM
 2. Tìm hiểu về các loại dao và thư viện dao trong Topsolid’CAM
 3. Tạo dao mới và chỉnh sửa thông số của dao
 4. Tìm hiểu chế độ cắt cho phù hợp với vật liệu
 5. End mill, Side Milling, Hole Machining, Slot mill….
 6. Chamfer mill, Breaking Edges Milling, Radius Milling, TSlot Milling….

Chương 3. Lập trình gia công 2.5D

 1. Tạo phôi cho chi tiết gia công
 2. Chọn máy gia công
 3. Phay phả mặt (Facing milling). Khai báo thông số dụng cụ cắt, thông số chế độ cắt, lượng dư gia công, phay theo biên dạng (Profile), kiểu chạy dao…
 4. Phay tinh (Finishing milling). Khai báo thông số dụng cụ cắt, thông số chế độ cắt, lượng dư gia công, phay theo biên dạng (Profile), kiểu chạy dao…
 5. Phay hốc (Pocketing milling). Khai báo thông số dụng cụ cắt, thông số chế độ cắt, lượng dư gia công, kiểu chạy dao…
 6. Phay thành (Contouring milling). Khai báo thông số dụng cụ cắt, thông số chế độ cắt, lượng dư gia công, phay theo biên dạng (Profile), kiểu chạy dao…
 7. Khoan lỗ (Hole machining). Khai báo thông số dụng cụ khoan, thông số chế độ khoan, chiều sâu và hướng khoan, điểm khoan…
 8. Khoan ren (Tapping machining). Khai báo thông số dụng cụ khoan, thông số chế độ khoan, chiều sâu và hướng khoan, điểm khoan…
 9. Phay chamfer (Breaking Edges Milling). Khai báo thông số dụng cụ phay, thông số chế độ phay, phay theo biên dạng (Profile)…
 10. Mô phỏng xuất mã Gcode
 11. Ứng dụng và làm bài tập

Chương 4. Lập trình gia công 3D

 1. Tạo phôi cho chi tiết gia công
 2. Chọn máy gia công

 1. (Roughing, Re-roughing milling). Khai báo thông số dụng cụ cắt, thông số chế độ cắt, lượng dư gia công, kiểu chạy dao…
 2. (Finishing milling). Khai báo thông số dụng cụ cắt, thông số chế độ cắt, lượng dư gia công, kiểu chạy dao…
 3. Mô phỏng xuất mã G-code
 4. Ứng dụng và làm bài tập thực hành
 5. Kiểm tra và cấp chứng chỉ

No. Contents Details Time (Hours)
1 CAM 3 axis Tổng quan làm quen, tùy chỉnh giao diện 32
2D Milling
Tạo phôi
Tạo file gia công
Xác định NC Part Positioning
Thay đổi tọa độ gốc gia công
Thực hành lệnh Facing
Thực hành lệnh Finishing
Thực hành lệnh Pocketing, Open pocketing
Thực hành lệnh Contouring
Thực hành lệnh Slot milling
Thực hành lệnh Radius milling
Thực hành lệnh Pointing, Drilling, Tapping
Thực hành lệnh Breaking edges
Sao chép hoạt động gia công
Mô phỏng gia công
Xuất NC Code
3D Milling
Thực hành lệnh Mouse facing
Tính toán dung sai
Scallop height
Thực hành lệnh 3D Roughing, Re-roughing
Thực hành lệnh Radius machining
Thực hành lệnh Finishing, Superfinishing
Thực hành lệnh TSlot milling
Thực hành lệnh 3D sweeping
Thực hành lệnh Engraving
Thực hành lệnh 3D Contouring
Tạo template máy
    Tổng 32 Giờ

Nôi dung chương trình đào tạo Topsolid’Cam cơ bản

No. Contents Details Time (Hours)
1 CAM 4, 5 axis Positioned 4/5-axis Machining 16
Gia công 3D với máy 5 trục
Thực hành các lệnh Swarf
Thực hành các lệnh 5-axis sweeping, 5-axis contouring, 5-axis drilling, 5-axis constant Z
    Tổng 16

 Nôi dung chương trình đào tạo Topsolid’Cam nâng cao

No. Contents Detail Time(hours)
1 Topsolid-Milling Giao diện làm việc và thiết lập trên Topsolid CAM 28
Set up – hiểu về các gốc tọa độ trên máy CNC
Phay biên dạng 2D
Các chu trình phay thô 2.5D
Các phương pháp phay thô 3D
Các phương pháp phay tinh 3D
Chu trình gia công lỗ
Khắc chữ trên chi tiết 3D
Set-up gia công hiệu suất cao Volummil Machining
Thực hành bài tập
2 Topsolid- Turn Setup gốc tọa độ và hình học 12
Tiện mặt đầu
Tiện thô
Rough back turn
Tiện hốc
Tiện ren trong/ngoài
Teaching Mode
Tiện cắt đứt
Total 40

 Nôi dung chương trình đào tạo Topsolid’Cam Tiện Phay