Chúng tôi ở đây để hỗ trợ và giúp đỡ cho những mong muốn của quý khách!

CÁC DỊCH VỤ SDE TECH ĐANG CUNG CẤP

Lĩnh vực Tên dịch vụ Mô tả
Thiết kế sản phẩm cơ khí CAD Projects Cung cấp dịch vụ thiết kế 3D, xuất bản vẽ 2D, bóc tách khối lượng chi tiết & cụm chi tiết, đào tạo về các dự án cơ khí chế tạo máy.
2D Drawing Template CAD
Part Family Libraries
Add-on Tools
Lập tình CAM NC Template Sheet  Cung cấp các dịch vụ lập trình CAM, viết
 Post processor và đào tạo về gia công tiện phay từ 3 trục – 5 trục
CAM Projects
Post Processor 
Machine Builder
Thiết kế & lập trình gia công Khuôn Mold Design Projects Cung cấp dịch vụ đào tạo thiết kế và
gia công khuôn
EasyFill Analysis Projects
Add-on Tools
Post Processor 
NC Template Sheet 
Quét mẫu 3D và Thiết kế ngược Scan 3D Cung cấp các dịch vụ và đào tạo về quét mẫu 3D và thiết kế ngược
Reverse Engineering Projects
Thiết kế nội thất Furniture Design Projects Cung cấp dịch vụ đào tạo thiết kế,
gia công đồ gỗ nội thất. Nhận làm Post processor và thiết kế thư viện cho giải pháp TopSolid’Wood
Component Libraries
Post Processor 
NC Template Sheet 
3D Scan
Reverse Engineering Projects

Hình ảnh Thiết kế sản phẩm Cơ khí

Hình ảnh Lập trình CAM

Hình ảnh Thiết kế và Lập trình gia công khuôn

Hình ảnh Quét mẫu 3D và Thiết kế ngược

Hình ảnh Thiết kế nội thất