SDE TECH cung cấp các khóa học đào tạo NX CAM gồm các khóa học lập trình phay 3 trục, 5 trục và chuẩn hóa lập trình gia công.

Chương trình đào tạo phân tích và mô phỏng trên Solid Edge Simulation

 • Mục tiêu khóa đào tạo: Khóa học cung cấp đầy đủ các kiến thức CAE căn bản cho người mới tiếp cận lĩnh vực này trên phần mềm Solid Edge Simulation. Với lợi thế môi trường Cad/Cam kết hợp với Simulation trong một môi trường làm việc của Solid Edge. Điều này giúp cập nhật nhanh chóng mô hình phân tích. Kết thúc khóa đào tạo, học viên có thể tiến hành phân tích, mô phỏng và đánh giá các chi tiết, cụm chi tiết máy tương ứng với các bài toàn cụ thể liên quan đến CAE.
 • Đối tượng đào tạo: Sinh viên, kỹ sư mô phỏng,phân tích
 • Thời lượng đào tạo: 40 giờ bao gồm lý thuyết và thực hành
 • Hình thức đào tạo: Online/offline.
 • Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:

Chương 1: Simulation:

 1. Giới thiệu về Solid Edge Simulation.
 2. Giới thiệu và thực hành phân tích, xác định mục tiêu các loại nghiên cứu có sẵn trong Solid Edge Simulation.
 3. Giới thiệu và thực hành về Linear Buckling, Normal Nodes, Steady State Heat Transfer analysis.
 4. Giới thiệu và thực hành về các tải và ràng buộc trong phân tích.
 5. Giới thiệu và thực hành Meshing and Solving, hậu xử lí phân tích.

Hình 4: Ảnh minh họa Solid Edge Simulation

Hình 5: Ảnh minh họa SE Simulation

Chương 2: Motion: Lắp ráp mô hình hoàn chỉnh

 1. Giới thiệu về Solid Edge Motion.
 2. Giới thiệu và thực hành về tạo ràng buộc.
 3. Giới thiệu và thực hành về tạo Contact.
 4. Giới thiệu và thực hành về tạo Function.
 5. Giới thiệu và thực hành về tạo Force.
 6. Lệnh thực hiện mô phỏng, kết quả.

Hình 6: Ảnh minh họa Solid Edge Motion

Hình 7: Ảnh minh họa Solid Edge Motion

No. Contents Details Time (Hours)
1 Simulation Giới thiệu về Solid Edge Simulation 24
Giới thiệu và thực hành phân tích, xác định mục tiêu các loại nghiên cứu có sẵn trong Solid Edge Simulation.
Giới thiệu và thực hành về Linear Buckling, Normal Nodes, Steady State Heat Transfer analysis.
Giới thiệu và thực hành về các tải và ràng buộc trong phân tích.
Giới thiệu và thực hành Meshing and Solving, hậu xử lí phân tích.
2 Motion Giới thiệu về Solid Edge Motion 16
Giới thiệu và thực hành về tạo ràng buộc.
Giới thiệu và thực hành về tạo Contact
Giới thiệu và thực hành về tạo Function
Giới thiệu và thực hành về tạo Force
Lệnh thực hiện mô phỏng, kết quả
    Total 40 Hours

Nội dung chương trình đào tạo Solid Edge Simulation

Một số hình ảnh tiêu biểu sản phẩm trong quá trình đào tạo

Hình 2: Ảnh minh họa 2

Hình 3: Ảnh minh họa 3

khóa học nx caM

LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY 3 TRỤC

Khóa học được xây dựng cho những người bắt đầu tiếp xúc với phần mềm NX CAM. Với mục tiêu giúp người học có thể ngay lập tức áp dụng các kiến thức trong khóa học cho việc lập trình gia công các sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp cho máy CNC 3 trục.

XEM CHI TIẾT

CHUẨN HÓA LẬP TRÌNH GIA CÔNG

Khóa học được xây dựng cho những người có kinh nghiệm hoặc đã hoàn tất khóa học gia công 3 trục trên NX. Khóa học tập trung vào việc xây dựng và chuẩn hóa các công cụ gia công công trên NX CAM, nhằm nâng cao tốc độ, hiệu quả lập trình gia công

XEM CHI TIẾT

LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY 5 TRỤC

Khóa học được xây dựng cho những người có kinh nghiệm hoặc đã hoàn tất khóa học gia công 3 trục trên NX. Khóa học tập trung vào việc ứng dụng NX trong gia công trên máy CNC 4, 5 trục

XEM CHI TIẾT