SDE TECH cung cấp các khóa học đào tạo NX CAM gồm các khóa học lập trình phay 3 trục, 5 trục và chuẩn hóa lập trình gia công.

khóa học nx caM

LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY 3 TRỤC

Khóa học được xây dựng cho những người bắt đầu tiếp xúc với phần mềm NX CAM. Với mục tiêu giúp người học có thể ngay lập tức áp dụng các kiến thức trong khóa học cho việc lập trình gia công các sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp cho máy CNC 3 trục.

XEM CHI TIẾT

CHUẨN HÓA LẬP TRÌNH GIA CÔNG

Khóa học được xây dựng cho những người có kinh nghiệm hoặc đã hoàn tất khóa học gia công 3 trục trên NX. Khóa học tập trung vào việc xây dựng và chuẩn hóa các công cụ gia công công trên NX CAM, nhằm nâng cao tốc độ, hiệu quả lập trình gia công

XEM CHI TIẾT

LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY 5 TRỤC

Khóa học được xây dựng cho những người có kinh nghiệm hoặc đã hoàn tất khóa học gia công 3 trục trên NX. Khóa học tập trung vào việc ứng dụng NX trong gia công trên máy CNC 4, 5 trục

XEM CHI TIẾT