Khóa học được xây dựng cho những người bắt đầu tiếp xúc với phần mềm NX CAM.

NX CAM – LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY 3 TRỤC

Khóa học được xây dựng cho những người bắt đầu tiếp xúc với phần mềm NX CAM. Với mục tiêu giúp người học có thể ngay lập tức áp dụng các kiến thức trong khóa học cho việc lập trình gia công các sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp cho máy CNC 3 trục.

NỘI DUNG

   • Làm quen với giao diện NX CAM
   • Phương pháp quản lý gia công trên NX CAM
   • Các chiến lược gia công 2.5D
   • Phương pháp bù dao
   • Các chiến lược gia công lỗ
   • Các chiến lựơc gia công 3D
   • Ứng dụng gia công cao tốc
   • Ứng dụng gia công hiệu suất cao
   • Tốc độ cắt và phương pháp tối ưu
   • Chỉnh sửa, cắt đường dao
   • Nội suy, các phương pháp điều chỉnh nội suy
   • Kiểm tra đường chạy dao, mô phỏng, cắt chương trình
   • Xuất chương trình NC

YÊU CẦU

   • Có kiến thức cơ bản về gia công CNC