SDE TECH cung cấp nhiều dịch vụ và giải pháp về CAD/CAM với mức giá tốt trên thị trường.

THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN

Khóa học được xây dựng cho những người bắt đầu tiếp xúc với phần mềm NX CAD. Với mục tiêu giúp người học có thể ngay lập tức áp dụng các kiến thức trong khóa học cho việc thiết kế các loại sản phẩm khác nhau, hiểu rõ các phương pháp thiết kế,

XEM CHI TIẾT

THIẾT KẾ SẢN PHẨM NÂNG CAO

Khóa học được xây dựng cho những người đã biết sử dụng cơ bản phần mềm NX CAD hoặc hoàn tất khóa học thiết kế NX cơ bản. Với mục tiêu giúp người học có thể sử dụng các công cụ thiết kế nâng cao trên NX để thiết kế các sản phẩm thực tế có bề mặt phức tạp

XEM CHI TIẾT

CHUẨN HÓA THIẾT KẾ

Khóa học được xây dựng cho những người sử dụng thành thạo phần mềm NX CAD, muốn tối ưu và nâng cao hiệu quả trong thiết kế. Với các nội dung chuyên sâu về can thiệp các template của phần mềm, chuẩn hóa dữ liệu thiết kế và tái sử dụng thiết kế

XEM CHI TIẾT