Solid Edge là một sự kết hợp của các công cụ phần mềm dễ sử dụng có giá cả hợp lý

SOLID EDGE

Solid Edge là một sự kết hợp của các công cụ phần mềm dễ sử dụng có giá cả hợp lý. Nhờ vào hệ sinh thái đang phát triển của các ứng dụng, Solid Edge có khả năng xử lý tất cả các khía cạnh của quá trình phát triển sản phẩm, bao gồm thiết kế 3D, mô phỏng, chế tạo, quản lý dữ liệu và hơn nữa. Solid Edge kết hợp hài hòa yếu tố tốc độ và sự đơn giản của mô hình hóa trực tiếp (direct modeling) với yếu tố linh hoạt và kiểm soát của thiết kế tham số (parametric design) trong công nghệ thiết kế đồng bộ (synchronous technology).

ĐIỀU GÌ KHIẾN SOLID EDGE KHÁC BIỆT?

SẢN PHẨM CỦA SDE TECH

NX

Giải pháp Siemens NX còn được biết đến với tên gọi Unigraphics NX. Đây là giải pháp CAD/CAM/CAE

SOLID EDGE

Solid Edge là một sự kết hợp của các công cụ phần mềm dễ sử dụng có giá cả hợp lý

TEAMCENTER

Teamcenter giúp bạn có khả năng đưa ra thị trường các sản phẩm có tính phức tạp

3DVIEWSTATION

3DViewStation giúp trực quan hóa hệ thống PLM, cấu hình sản phẩm, giải pháp hậu mãi

TECNOMATIX

Tecnomatix là một danh mục toàn diện các giải pháp sản xuất kỹ thuật số giúp bạn nhận ra sự đổi mới

SIMCENTER

Simcenter CAE / CFD kết hợp xử lý vô cùng hiệu quả đa lĩnh vực. Công suất lớn

NX

Giải pháp Siemens NX còn được biết đến với tên gọi Unigraphics NX. Đây là giải pháp CAD/CAM/CAE

SOLID EDGE

Solid Edge là một sự kết hợp của các công cụ phần mềm dễ sử dụng có giá cả hợp lý

TEAMCENTER

Teamcenter giúp bạn có khả năng đưa ra thị trường các sản phẩm có tính phức tạp

3DVIEWSTATION

3DViewStation giúp trực quan hóa hệ thống PLM, cấu hình sản phẩm, giải pháp hậu mãi

TECNOMATIX banner

TECNOMATIX

Tecnomatix là một danh mục toàn diện các giải pháp sản xuất kỹ thuật số giúp bạn nhận ra sự đổi mới

SIMCENTER

Simcenter CAE / CFD kết hợp xử lý vô cùng hiệu quả đa lĩnh vực. Công suất lớn