Chúng tôi ở đây để hỗ trợ và giúp đỡ cho những mong muốn của quý khách!

Chương trình đào tạo Simcenter Amesim

  • Mục tiêu khóa đào tạo: Khóa học cung cấp cách sử dụng phần mềm mô phỏng và tính toán hệ thống cơ khí và cơ điện điện tử. Có thể giải quyết được các bài toán cụ thể như mô phỏng hộp số, động cơ điện, động cơ đốt trong, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền động,…

Kết thúc khóa đào tạo học viên sẽ làm bài thi cuối khóa và được cấp chứng chỉ bởi công ty TNHH Công nghệ số SDE.

  • Đối tượng đào tạo: Sinh viên, kỹ sư tính toán thiết kế hệ thống
  • Thời lượng đào tạo: 48 giờ bao gồm lý thuyết và thực hành.
  • Hình thức đào tạo: Online/offline.
  • Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:

Chương 1: Simcenter Amesim Fundamentals

Trong chương này học viên có thể tiếp cận nhưng bước cơ bản nhất với phần mềm Simcenter Amesim bao gồm hệ thống thư viện cơ khí, điện, thủy lực và các dạng tín hiệu điều khiển có trên phần mềm, thao tác tạo và open một file Amesim cơ bản nhất của hệ thống cơ khí, xử lý và import data trên phần mềm. Ngoài ra học cũng cũng được tiếp cận công cụ link với phần mềm CAD/CAE, cách đọc kết quả phân tích và xuất báo cáo trên Simcenter Amesim.

Hình ảnh minh họa xây dựng mô hình Simcenter 1D & liên kết với phần mềm CAD

Chương 2: Hydraulic System Simulation

Trong chương này học viên có thể tiếp cận thư viện thủy lực (Hydraulic Library, Hydraulic component design library, Hydraulic resistance library) và xây dựng một mô hình để điều khiển hệ thống thủy lực cho các ứng dụng khác nhau.

Hình ảnh minh họa Hydraulic Libraries

Hình ảnh minh họa Hydraulic Component Design Libraries

Hình ảnh minh họa xây dựng hệ thống bơm trên Simcenter Amesim

No.

Contents

Details

Time (Hours)

1

Amesim Fundamentals

Introduction to Simcenter Amesim

24

Simcenter Amesim workflow and helpful feature

Data import and useful table features

Application  example

Supercomponents

Interface overview

Additional Features

2

Hydraulic System Simulation

Hydraulic Libraries Overview

24

Hydraulic Fuild properties

Hydraulic Line and components

Hydraulic System modeling

Additional Features

   

total

48

Chương trình đào tạo Simcenter Amesim

Ngoài xây dựng các bài toán hệ thống cơ khí, cơ điện tử, hệ thống thủy lực. Học viên hoàn toàn có thể học nâng cao lên các khóa học về xây dựng hệ thống cho ô tô, ô tô điện kết hợp các bộ điều khiển đang hiện hành.