Chúng tôi ở đây để hỗ trợ và giúp đỡ cho những mong muốn của quý khách!

Chương trình đào tạo Solid Edge CAD

 • Mục tiêu khóa đào tạo: Khóa học này nhằm mục đích thúc đẩy bạn phát triển chuyên môn, muốn tìm hiểu nhanh về các công cụ cũng như thao tác và sử dụng phần mềm giúp áp dụng ngay trong các dự án liên quan lĩnh vực cơ khí, chế tạo. Khóa học về phần mềm Solid Edge sẽ cho phép bạn tìm hiểu các khái niệm bao gồm phác thảo 2D, hình dạng cơ bản, mô hình 3D và các cụm lắp ráp đơn giản, tạo bản vẽ chi tiết. Công nghệ Synchronous cho phép sửa đổi thiết kế của bất kỳ mô hình nào mà không cần biết lịch sử thiết kế được xây dựng như thế nào.
 • Đối tượng đào tạo: Sinh viên, kỹ sư thiết kế (cơ khí, cơ điện tử)

(Nếu học viên đã từng học qua các khóa đào tạo về Solid Edge Cad cơ bản trước đó, hoàn toàn có thể chỉ cần đăng ký khóa học về Solid Edge nâng cao)

 • Thời lượng đào tạo: 48 giờ bao gồm lý thuyết và thực hành
 • Hình thức đào tạo: Online/offline.
 • Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:

Chương 1: Solid Edge Modeling

 Mở đầu phần mềm – Các thiết lập đầu tiên

 1. Làm quen giao diện làm việc và môi trường thiết kế.
 2. Thiết lập giao diện theo người dùng.
 3. Các thao tác chuột – phím.
 4. Công cụ hỗ trợ tùy chỉnh.

 

Hình 2: Ảnh minh họa Chương 1

Chương 2: Thiết kế 2D Sketch

 1. Làm quen môi trường Sketch – các công cụ.
 2. Cách phác thảo với những lệnh phác thảo 2D.
 3. Nhóm lệnh ràng buộc hình học – kích thước.
 4. Thực hành vẽ Sketch – bài tập tổng hợp.

Hình 3: Ảnh minh họa Chương 2

 Chương 3: Thiết kế hình khối 3D Modelling

 1. Môi trường thiết kế 3D Modelling.
 2. Cách sử dụng hơn 10 tính năng khác nhau để tạo mô hình 3D.
 3. Cách tạo thêm các mặt phẳng tham chiếu.
 4. Các lệnh hiệu chỉnh khối theo biên dạng bề mặt khối.
 5. Bài tập thực hành tổng hợp.

Hình 4: Ảnh minh họa Chương 3

Chương 4: Assembly – Lắp ráp mô hình hoàn chỉnh

 1. Môi trường lắp ráp Assembly.
 2. Cách di chuyển đối tượng.
 3. Các ràng buộc lắp ráp.
 4. Các lệnh tùy chỉnh trong lắp ráp.
 5. Tạo mô hình phân rã.
 6. Thực hành.

Hình 5: Ảnh minh họa Chương 4

Chương 5: Drafting –  Xuất bản vẽ

 1. Môi trường Drafting.
 2. Bản vẽ tiêu chuẩn.
 3. Tạo bản vẽ mâu phi tiêu chuẩn.
 4. Các lệnh tạo hình chiếu  – ghi kích thước.
 5. Xuất bản vẽ phân rã Lập bảng kê chi tiết và đánh số Thực hành xuất bản vẽ.

Hình 6: Ảnh minh họa Chương 5

Chương 6: Tổng hợp –  Kiểm tra cuối khóa

 1. Thực hành tổng hợp thiết kế trên phần mềm.
 2. Xuất bản vẽ chi tiết bản vẽ lắp hoàn chỉnh.
 3. Giải đáp thắc mắc liên quan ứng dụng vào công việc.
 4. Kiểm tra và cấp chứng chỉ 

Hình 7: Ảnh minh họa Chương 6

 

No. Contents Details Time (Hours)
1 Modeling Tổng quan làm quen, tùy chỉnh giao diện Solid Edge Design 20
Customize Ribbon
Giới thiệu và thực hành các lệnh Draw 2D, Select, Planes, Text, Image trong hai môi trường ORDERED và SYN
Giới thiệu ràng buộc 2D
Giới thiệu về Dimention
Thực hành các lệnh vẽ phác thảo 2D
Giới thiệu và thực hành về lệnh tạo khối Box, Cynlinder, Sphere và Extrude
Giới thiệu và thực hành về lệnh Revolve
Giới thiệu và thực hành về lệnh Hole
Giới thiệu và thực hành về lệnh Draft
Giới thiệu và thực hành về lệnh ThinWall
Giới thiệu và thực hành về lệnh Rib
Giới thiệu và thực hành về Nhóm lệnh Round
Giới thiệu và thực hành về lệnh Web NetWork
Giới thiệu và thực hành về Nhóm lệnh Cut(Sweep, Solid Sweep, Loft,… )
Giới thiệu và thực hành về Nhóm lệnh Add(Sweep, Solid Sweep, Loft,… )
Giới thiệu và thực hành về Face Relate
Giới thiệu và thực hành về lệnh Pattern, Mirror
Giới thiệu và thực hành về lệnh Lip
Thực hành các lệnh vẽ 3D
Quản lý thiết kế
Tạo thư viện Feature
2 Assembly Thực hành các phương pháp lắp ráp (Top-down, Bottom-up, Multi-body) 6
Thực hành các lệnh ràng buộc trong lắp ráp
Quản lí lắp ráp
3 Drafting Tạo và cập nhật bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp 6
Thực hành lên kích thước bản vẽ
Tạo thư viện symbol cho bản vẽ
Tạo template bản vẽ
  Tổng   32 Giờ

Nội dung chương trình đào tạo Solid Edge CAD cơ bản

 

No. Contents Details Time (Hours)
1 Surfacing Curves( Key point, Cross, Intersection, Split Curve,…) 4
Surfaces (BOUNDED, BLUE SURF, REDEFINE,…)
Modify Surfaces (Trim, Extend, Split, BlueDot,…)
2 Sheet metal Giới thiệu về môi trường Sheet Metal 6
Lệnh Tab
Nhóm lệnh Flange
Nhóm lệnh Contour Flange
Nhóm lệnh Dimple
Nhóm lệnh 2 Bend Corner
Nhóm lệnh Hole
Nhóm lệnh Bend
3 Frame Design Giới thiệu về môi trường Frame Design 6
Frame Options
Frame End Cap
Gusset Plate, Trim/Extend
Xuất bản vẽ
  Tổng   16 Giờ

 Nội dung chương trình đào tạo Solid Edge CAD nâng cao

Sau khi đã hoàn thành và hiểu rõ được nền tảng cơ bản nhất của khóa học Solid Edge CAD. Học viên có thể nâng cao kỹ năng kiến thức thiết kế bằng cách nâng cấp lên các khóa học nâng cao hơn liên quan đến Surface, Sheet metal, Frame Design,… để giải quyết các công việc cụ thể liên quan.

Hình 8: Ảnh minh họa Solid Edge Surface

Hình 9: Ảnh minh họa Sheet Metal

 

Hình 10: Ảnh minh họa Frame Design

Hình 11: Ảnh minh họa sản phẩm thiết kế 1