Khóa học được xây dựng cho những người có kinh nghiệm hoặc đã hoàn tất khóa học gia công 3 trục trên NX.

NX CAM – LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY 5 TRỤC

Khóa học được xây dựng cho những người có kinh nghiệm hoặc đã hoàn tất khóa học gia công 3 trục trên NX. Khóa học tập trung vào việc ứng dụng NX trong gia công trên máy CNC 4, 5 trục

NỘI DUNG

  • Kiến thức cơ bản về máy CNC 5 trục
  • Các ứng dụng trong gia công CNC 5 trục
  • Phân tích mô hình, chọn phương án gia công
  • Các chiến lược gia công 5 trục trên NX
  • Kiểm soát va chạm, tối ưu đường dao trong gia

YÊU CẦU

  • Sử dụng thành thạo NX CAM 3 trục