SDE TECH cung cấp nhiều dịch vụ và giải pháp về CAD/CAM với mức giá tốt trên thị trường.

NX CAD – KHÓA HỌC CHUẨN HÓA THIẾT KẾ

Khóa học được xây dựng cho những người sử dụng thành thạo phần mềm NX CAD, muốn tối ưu và nâng cao hiệu quả trong thiết kế. Với các nội dung chuyên sâu về can thiệp các template của phần mềm, chuẩn hóa dữ liệu thiết kế và tái sử dụng thiết kế

NỘI DUNG

  • Các phương pháp tạo và quản lý template part, drafting, assemby
  • Tạo template part, drafting, assembly cho công ty
  • Thiết lập thông tin dự án liên kết giữa các môi trường part, drafting
  • Chuẩn hóa chi tiết với part family, liên kết excel
  • Xây dựng thư viện chi tiết với giao diện tùy chỉnh
  • Xây dựng thư viện nhóm feature, tái sử dụng nhóm feature

YÊU CẦU

  • Sử dụng NX cơ bản hoặc đã hoàn tất khóa học thiết kế cơ bản