simcenter-star-ccm-la-phan-mem-mo-phong-cfd-tot-nhat

Nhận thức của người dùng rất quan trọng vì nó phản ánh mức độ hoạt động của Simcenter và sự phù hợp của chu kỳ phát hành liên tục tới người dùng. Kết quả đánh giá ngang hàng Simcenter STAR-CCM+ của G2 vào mùa đông 2024 và mùa thu 2023 cho thấy Siemens đang đạt được những bước tiến lớn trong cộng đồng và được công nhận là phần mềm mô phỏng CFD tốt nhất.

Bên cạnh đó, chúng tôi rất vui mừng khi được thông báo rằng Simcenter STAR-CCM+ tiếp tục đảm bảo vị trí đầu tiên trong danh mục phần mềm mô phỏng & CAE tại G2. Đây là minh chứng về sự nỗ lực không ngừng mà đội ngũ chuyên gia của Siemens không ngừng thực hiện.

G2 là gì và lý do các bài đánh giá ngang hàng quan trọng ?

G2 là một trong những thị trường phần mềm lớn nhất và đáng tin cậy nhất. Với hơn 80 triệu người dùng hàng năm, bao gồm các nhân viên làm việc việc tại các công ty trong danh sách Fortune 500. Việc sử dụng G2 thường xuyên giúp họ đưa ra các quyết định về giải pháp phần mềm thông minh dựa trên các đánh giá ngang hàng từ người dùng.

Đánh giá ngang hàng là một cách tuyệt vời để khách hàng tiềm năng và hiện tại so sánh các sản phẩm và phát triển sự hiểu biết tốt hơn về cách các sản phẩm phù hợp với hệ sinh thái của họ. Điều này được thực hiện bởi người thực, thảo luận thực và đánh giá thực.

Việc tổng hợp các hiểu biết sâu sắc từ đánh giá ngang hàng cho phép Siemens biết được danh mục Simcenter đang hoạt động như thế nào so với các giải pháp khác trên thị trường, đồng thời hiểu giúp Siemens có được những hiểu biết sâu sắc mà họ không có được thông qua các kênh liên lạc riêng.

Simcenter STAR-CCM+ dẫn đầu về phần mềm Mô phỏng & CAE

Huy hiệu nhận được vào mùa đông 2024

Siemens nhận được tổng cộng 30 giải thưởng vào mùa đông 2024, trải dài trên nhiều lĩnh vực. Được công nhận là công ty dẫn đầu về động lực cho phần mềm mô phỏng & CAE tại EMEA, Chây Mỹ, Ấn độ và Châu Á Thái Bình Dương.

simcenter-star-ccm-duoc-cong-nhan-la-phan-mem-mo-phong-cfd-tot-nhat simcenter-star-ccm-duoc-cong-nhan-la-phan-mem-mo-phong-cfd-tot-nhat simcenter-star-ccm-duoc-cong-nhan-la-phan-mem-mo-phong-cfd-tot-nhat simcenter-star-ccm-duoc-cong-nhan-la-phan-mem-mo-phong-cfd-tot-nhat simcenter-star-ccm-duoc-cong-nhan-la-phan-mem-mo-phong-cfd-tot-nhat

Huy hiệu nhận được vào mùa thu 2023

Siemens cải thiện thành tích của mình trong mùa hè 2023 bằng cách giành được tổng cộng 15 huy hiệu. Giải thưởng liên quan đến công ty dẫn đầu về phần mềm mô phỏng & CAE và các hạng mục khác.

simcenter-star-ccm-duoc-cong-nhan-la-phan-mem-mo-phong-cfd-tot-nhat simcenter-star-ccm-duoc-cong-nhan-la-phan-mem-mo-phong-cfd-tot-nhat simcenter-star-ccm-duoc-cong-nhan-la-phan-mem-mo-phong-cfd-tot-nhat simcenter-star-ccm-duoc-cong-nhan-la-phan-mem-mo-phong-cfd-tot-nhat simcenter-star-ccm-duoc-cong-nhan-la-phan-mem-mo-phong-cfd-tot-nhat

Nguồn: Siemens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *