Bạn đã từng chia sẻ dữ liệu (bảo mật) với các đồng nghiệp thuộc bộ phận khác trong công ty hoặc với nhà cung cấp, thậm chí là khách hàng? Hầu hết việc này đều gây mất nhiều thời gian và không hiệu quả.

Tuy nhiên, giờ đây bạn có thể giải quyết vấn đề này nhờ Simcenter Testlab 2206. Tính năng Xcelerator Share hiện đã được tích hợp vào môi trường Simcenter Testlab Desktop và Neo. Bạn chỉ cần một vài cú click chuột để thiết lập cộng tác ad-hoc mà không cần phải rời khỏi công cụ kỹ thuật của mình.

Simcenter Testlab 2206 trong Xcelerator Share

Phần mềm Simcenter Testlab 2206 hiện có tùy chọn kết nối với Xcelerator Share, một giải pháp cộng tác tập trung vào kỹ thuật trên cloud. Nó cho phép các nhóm thử nghiệm cộng tác an toàn với các bên liên quan chính bao gồm nhà thiết kế, nhà quản lý, kỹ sư mô phỏng, nhà cung cấp và thậm chí cả khách hàng có access control tương ứng.

Bạn có thể giao tiếp theo tình huống thông qua thông tin dự án/ tệp hoặc thậm chí là các tác vụ và việc đọc dữ liệu đo thô chưa qua xử lý hoặc kết quả đã được xử lý trực tiếp từ Xcelertor Share và đưa vào trong Simcenter Testlab.

simcenter-testlab-2206-tich-hop-tinh-nang-xcelerator-share

Hình 1. Cộng tác ad-hoc bên trong Xcelerator Share

Chia sẻ và đọc dữ liệu

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, quy trình của mình hoặc toàn bộ dự án để tất cả mọi người đang sử dụng chung một dữ liệu cùng biết và phân tích chính xác. Ngoài ra, bạn có thể gửi Simcenter Testlab Reports dựa trên cơ chế truy vấn để đánh giá/ so sánh với dữ liệu tham khảo để đưa ra các quyết địnhnhanh hơn. simcenter-testlab-2206-tich-hop-tinh-nang-xcelerator-share

Hình 2. Tính năng Direct Publish (xuất bản trực tiếp) từ bên trong Simcenter Testlab Desktop

Sau khi dữ liệu được chia sẻ, đồng nghiệp của bạn có thể xem dữ liệu thông qua Data Navigator trên Xcelerator desktop và sử dụng dữ liệu để tiếp tục xử lý hoặc báo cáo.

simcenter-testlab-2206-tich-hop-tinh-nang-xcelerator-share

Hình 3. Truy cập trực tiếp vào dữ liệu Xc Share được chia sẻ từ bên trong Simcenter Teslab Desktop

Hiện tại các ứng dụng khác của Simcenter cũng đang hỗ trợ Xcelerator Share không chỉ dữ liệu thử nghiệm mà còn cả dữ liệu mô phỏng. Ví dụ như Simcenter 3D được kết nối sẵn trực tiếp bên trong Simcenter Testlab Desktop. Ngược lại, người dùng cũng có thể truy cập dữ liệu thử nghiệm trong ứng dụng mô phỏng Simcenter từ Xc Share.

Thông qua Xcelerator web portal, người dùng có thể quản lý, tạo tác vụ và tạo danh sách các dữ liệu được chia sẻ. Ngoài ra, người dùng có thể chia sẻ các dữ liệu và nhiệm vụ với đồng nghiệp và các bên liên quan một cách an toàn và hợp tác.

 simcenter-testlab-2206-tich-hop-tinh-nang-xcelerator-share

Hình 4. Xcelerator Share web portal quản lý dữ liệu chia sẻ

Lợi ích của việc tích hợp Xcelerator Share với Simcenter Testlab

Bằng cách cộng tác với Xcelerator share, chúng tôi mở ra một nền tảng mạnh mẽ:

  • Cho phép cộng tác ad-hoc trong dự án kỹ thuật với khóa kiểm soát truy cập phù hợp.
  • Đảm bảo tính nhất quán của công việc bằng cách chia sẻ đúng yêu cầu kiểm tra, quy trình, dữ liệu đo thô/hoặc kết quả đã xử lý.
  • Ra quyết định nhanh hơn bằng cách chia sẻ các báo cáo của Simcenter Testlab thông engineering displays hiện đại nhất của chúng tôi.

Nguồn: Siemens

su-dung-teamcenter-visualization-de-danh-gia-thiet-ke-vrQuý doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu liên hệ SDE TECH theo thông tin sau:

E-mail: sales@sde.vn – tech@sde.vn
Hotline: 0904 524 597 – 0909 107 719
Website: www.sde.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *