TÍNH NĂNG HYBRID MODELLING TRONG SOLID EDGE 2022 CÓ GÌ MỚI?

Tạo mô hình kết hợp dễ dàng

Hybrid modeling (Mô hình kết hợp) là một cải tiến mô hình hội tụ có thể rút ngắn thời gian phát triển mô hình. Vậy, mô hình hội tụ có nghĩa là gì? Convergent đề cập đến việc sử dụng Parasolid kernel cơ bản thuộc sở hữu của Siemens, công nghệ được tích hợp trong Solid Edge. Mô hình hội tụ kết hợp liền mạch các mô hình solid b-rep truyền thống với các mô hình tam giác hoặc mặt phẳng, mà không yêu cầu chuyển đổi tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi.

Convergent modeling (Mô hình hội tụ) là một công nghệ quan trọng vì môi trường thiết kế kỹ thuật số 3D thường kết hợp cả hai loại mô hình, cũng như các mô hình được quét và thậm chí cả dữ liệu thiết kế chung. Các cơ quan được quét và tạo ra được bao gồm hoàn toàn từ các mô hình bề mặt, trước đây không tương thích với các công cụ mô hình hóa b-rep vốn có trong các hệ thống CAD 3D. Mô hình hội tụ giúp cho các facet body có sẵn để sử dụng cho các hoạt động mô hình b-rep mà không cần dịch.

lưới cùng tồn tại trong cùng một mô hình để sử dụng lắp ráp hạ nguồn, tăng tốc quy trình làm việc và làm cho mô hình lưới trở nên hữu ích hơn. Việc loại bỏ nhu cầu chuyển đổi hình học dạng lưới hoặc b-rep để chúng hoạt động cùng nhau giúp giảm thời gian phát triển mô hình. Solid Edge 2022 hỗ trợ các mô hình kết hợp trong quá trình dịch, tạo bản vẽ và trong mô hình lắp ráp.

Xem video dưới đây để trải nghiệm toàn bộ sức mạnh của mô hình kết hợp trong Solid Edge 2022:

Nguồn: Siemens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *