SOLID EDGE

Solid Edge là một sự kết hợp của các công cụ phần mềm dễ sử dụng có giá cả hợp lý. Nhờ vào hệ sinh thái đang phát triển của các ứng dụng, Solid Edge có khả năng xử lý tất cả các khía cạnh của quá trình phát triển sản phẩm, bao gồm thiết kế 3D, mô phỏng, chế tạo, quản lý dữ liệu và hơn nữa. Solid Edge kết hợp hài hòa yếu tố tốc độ và sự đơn giản của mô hình hóa trực tiếp (direct modeling) với yếu tố linh hoạt và kiểm soát của thiết kế tham số (parametric design) trong công nghệ thiết kế đồng bộ (synchronous technology).

Điều gì khiến Solid Edge khác biệt?

SẢN PHẨM CỦA SDE VIETNAM