ASSEMBLY LINE PLANNER TRONG NX 1980 CÓ GÌ MỚI?

Assembly Line Planner là một ứng dụng lập kế hoạch quy trình dựa trên phần mềm Siemens NX™. Nó cho phép bạn lập kế hoạch cho một dây chuyền sản xuất phức tạp, tập trung vào các công nghệ và tính năng sản xuất khác nhau được sử dụng để tạo ra một chi tiết lắp ráp, chẳng hạn như spot welds, weld studs, rivets, continuous joints for fastening và sealing, v.v. Trong blog này, bạn sẽ hiểu sâu hơn về các khả năng mới của Assembly Line Planner trong NX 1980.

Lập kế hoạch cho một quy trình với các tài nguyên bên ngoài trạm

Một trường hợp sử dụng phổ biến khi lập kế hoạch quy trình bên trong một số trạm là sử dụng cùng một tài nguyên trong 2 hoặc nhiều trạm khác nhau. Ví dụ cho điều này có thể là một băng tải hoặc một robot di chuyển một chi tiết nhất định từ trạm này sang trạm khác. Robot thuộc về một trạm trong hóa đơn thiết bị (BOE) nhưng có liên quan đến quy trình của một trạm khác, nơi nó giao chi tiết đó.

Chức năng tài nguyên bên ngoài trong Assembly Line Planner hiện đang cho phép hỗ trợ đầy đủ cho quy trình làm việc này. Sau khi tìm kiếm các tài nguyên lân cận, người dùng có thể thêm chúng vào phạm vi lập kế hoạch quy trình của trạm mong muốn và gán nó cho các hoạt động. Tính toàn vẹn của BOE được duy trì và tài nguyên không bị trùng lặp trong quá trình này.

Tổng quan về công cụ Assembly Line Planner mới bổ sung chức năng external resource 

Xác định In-Context End Items trong bối cảnh của dây chuyền

Assembly Line Planner đọc các End Items từ cấu trúc sản phẩm và điều chỉnh logic chỉ định và tìm kiếm tính năng cho phù hợp. Điều này có nghĩa là các tính năng như điểm hàn được định vị bên trong End Item không được hiển thị vì chúng đã được hàn khi lập kế hoạch End Item trên dây chuyền.

Ngoài khả năng này, ALP hiện hỗ trợ xác định End Item trong bối cảnh của loaded line được tải trực tiếp trong phiên làm việc của NX. Điều này cho phép người dùng xóa các chi tiết lắp ráp bổ sung khỏi kết quả tìm kiếm tính năng và hỗ trợ các trường hợp sử dụng trong đó một chi tiết lắp ráp cần được coi là End Item trong dây chuyền, mặc dù nó không phải là End Item trong cấu trúc sản phẩm. Một ví dụ về điều này là nếu chi chi tiết lắp ráp được sản xuất trong một dây chuyền khác hiện chưa được tải và các tính năng được gán đã được xử lý.

Thông tin này được lưu trữ trực tiếp trong dữ liệu quy trình và không yêu cầu quyền ghi vào cấu trúc sản phẩm, do đó luôn duy trì tính toàn vẹn của nó.

Nguồn: Siemens

Leave a Reply

Your email address will not be published.