Solid Edge Simulation

Tăng tốc độ mô phỏng

Thiết kế theo hướng mô phỏng giúp các nhà thiết kế nhận được phản hồi ngay lập tức về hiệu suất thiết kế bằng cách nhúng mô phỏng vào môi trường thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) và các quy trình khác.

Với bản phát hành Solid Edge 2022, Solid Edge Simulation tăng tốc độ nghiên cứu mô phỏng với các quy trình tự động xác nhận hiệu suất thiết kế. Solid Edge tiếp tục cung cấp cho các kỹ sư thiết kế các công cụ mô phỏng mạnh mẽ để giúp xác thực kỹ thuật số các thiết kế và xây dựng các sản phẩm tốt hơn trong thời gian ngắn hơn bằng cách tải trước quy trình mô phỏng.

Các quy trình tạo lưới tự động chất lượng cao với nỗ lực tối thiểu bằng cách kiểm soát lưới mà không cần thông số. Có thể tạo lưới mô phỏng ngay trên thân lưới hiện có thực sự khiến Solid Edge trở nên khác biệt. Không có kỹ thuật đảo ngược hoặc quy trình phức tạp khác được yêu cầu. Tùy chọn Body Mesh, một công nghệ lưới mới của Siemens, đơn giản hóa và cải thiện lưới tứ diện cho các bộ phận phức tạp và tự động làm sạch các khuôn, góc cạnh nhỏ. Mô hình lưới có thể được xác nhận bằng cách sử dụng kết quả từ quét 3D hoặc nghiên cứu tổng quát, mang lại kết quả khả quan cho mô phỏng của bạn.

Solid Edge có thể tính toán tải trọng áp suất thủy tĩnh trong một nghiên cứu tĩnh tuyến tính hoặc kết hợp. Sử dụng xác định áp suất tối đa và tối thiểu được tạo ra bởi một chất lỏng ở trạng thái cân bằng. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về hiệu suất của các hệ thống thủy lực.

Thủy tĩnh học

Kết quả phân tích áp suất thủy tĩnh

Hiệu suất hiển thị mô phỏng nhanh hơn gấp 10 lần so với trước đây, tối ưu hóa thời gian tải dữ liệu kết quả, giúp Solid Edge Simulation nhanh hơn bao giờ hết. Các cải tiến sau đã được thực hiện trong hiệu suất hiển thị: tải lưới và hiệu suất phân hủy, tối ưu hóa thời gian tải dữ liệu kết quả; tối ưu hóa hiển thị các biểu tượng ràng buộc, tải và kết nối; hiệu suất hiển thị lưới.

Chúng tôi cũng đã thêm khả năng xem biểu đồ ứng suất Beam von-Mises cho các mô hình khung. Hệ số của đồ thị an toàn đã được nâng cao và hiện dựa trên ứng suất von-Mises, tạo ra kết quả chính xác hơn nhiều so với kết quả ứng suất tổng hợp tối đa đã được sử dụng trước đây. Thay vì chỉ thêm mức độ căng thẳng, nó đánh giá hệ số ứng suất phức tạp của sự an toàn bằng cách sử dụng các công thức.

Chùm tia Von-Mises ứng suất

Ứng suất Beam Von-Mises

Mô hình hóa chùm đã được cải tiến với việc tạo chùm tia tự động để định nghĩa mô hình tốt hơn và hỗ trợ liên kết cứng bằng tay, cung cấp khả năng chỉ định chiều dài liên kết cứng tối đa. Việc tạo liên kết tự động mới hiện xem xét tất cả các trường hợp cần tạo liên kết cứng và chỉ tạo những liên kết cần thiết cho nghiên cứu. Chúng tôi có thể điều chỉnh tùy chọn trình kết nối để chỉ định độ dài liên kết cứng tối đa để tự động tạo liên kết hoặc chúng tôi có thể sử dụng lệnh liên kết tự động cho phép thiết lập mô hình nhanh hơn nhiều. Các yếu tố được kết nối kỹ thuật số ngăn chặn các yếu tố cứng nhắc không cần thiết ở các góc.

Nguồn: Siemens

Leave a Reply

Your email address will not be published.