SDE TECH đã cung cấp các giải pháp phần mềm cũng như các khóa đào tạo chuyên sâu cho nhiều đối tác lớn nhỏ tại Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi đang không ngừng phát triển đội ngũ và đẩy mạnh hơn nữa các công tác đào tạo, hỗ trợ không chỉ các doang nghiệp Việt Nam mà còn hướng đến cả các công ty FDI.

Block "3768" not found