NGUYỄN HỮU PHƯỚC
CEO

“Tôi có niềm tin lớn vào đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm của SDE TECH sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm cũng như dịch vụ tốt nhất trong ngành PLM.”

PHẠM VĂN HÀ
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

“Là một trưởng phòng kỹ thuật, mong muốn lớn nhất của tôi chính là từng ngày nghiên cứu chuyên sâu và phân tích, cải tiến các tính năng của phần mềm. Mục đích để đưa nó đến gần hơn với khách hàng trong thời đại 4.0”

HÌNH ÍCH CẢNH
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

“Khoa học công nghệ luôn luôn song hành cùng sự phát triển của nhân loại. Tôi luôn cố gắng mang những giá trị ấy áp dụng vào tất cả các doanh nghiệp.”