NGUYỄN HỮU PHƯỚC
Founder & CEO

“Tôi có niềm tin lớn vào đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm của SDE TECH sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm cũng như dịch vụ tốt nhất trong ngành PLM.”

HÌNH ÍCH CẢNH
GIÁM ĐỐC KINH DOANH

“Khoa học công nghệ luôn luôn song hành cùng sự phát triển của nhân loại. Tôi luôn cố gắng mang những giá trị ấy áp dụng vào tất cả các doanh nghiệp.”

Block "3768" not found