7-ky-thuat-tao-ban-ve-production-ready-cad

Bản vẽ rất quan trọng trong giới kỹ thuật. Nếu không có bản vẽ CAD, nhiều mô hình 3D hầu như không thể sản xuất được. Bây giờ để tạo một bản vẽ, bạn không còn phải mất hàng giờ để vẽ phác thảo với bút chì, thước tam giác, thước chia tỷ lệ (scale) và tẩy.

Bản vẽ kỹ thuật CAD

Cho dù bạn là một drafter đầy kinh nghiệm hay mới bắt đầu, thì white paper này sẽ giúp bạn tìm hiểu hoặc tinh chỉnh các kỹ thuật phác thảo bản vẽ cơ bản để các bản vẽ CAD của bạn có thể đi vào sản xuất, bao gồm:

  • Cải thiện độ chính xác.
  • Tối ưu hóa các template.
  • Tạo callout và các bảng thống kê dữ liệu kỹ thuật (personalized table).

Tạo mô hình từ các bản vẽ với ý tưởng của bạn

Bản vẽ CAD trong bất kỳ ngành kỹ thuật nào đều có chung mục đích là: truyền đạt thông tin chi tiết về cách sản xuất một bộ phận, cấu trúc hoặc chi tiết lắp ráp. Để đưa vào sản xuất, bản vẽ của bạn phải rõ ràng, chính xác và dễ hiểu.

Vẽ và phác thảo CAD với Solid Edge

Giải pháp thiết kế Solid Edge của Siemens bao gồm một kho công cụ để tạo ra các bản vẽ tuyệt vời – tạo chế độ xem tự động, đo kích thước tự động, tạo title-block template, section-view commands, auxiliary-view commands, phân tích dung sai, v.v.

Nguồn: Siemens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *